Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 4. do 12. 4. 2020 - 15. týden

NEDĚLE 5. 4. 2020 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel Za * a + rodiu Kovářovu, Kryškovu a Malinovu
08:30 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Za + manžela, * a + rodiny Šerých a Koutných
11:30 Kostel Za farníky
18:30 Kostel Za * a + rodinu Mikuláškovu a Mikulčíkovu
PONDĚLÍ 6. 4. 2020 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiče, jejich děti, zetě a snachy
18:30 Kostel Za filmaře, scénáristy a režiséry + další úmysly studentů
ÚTERÝ 7. 4. 2020 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel Na dobrý úmysl
STŘEDA 8. 4. 2020 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel Za + rodiče Jiřinu a Jaroslava Dohnalovy
ČTVRTEK 9. 4. 2020 ZELENÝ ČTVRTEK
18:30 Kostel Na poděkování za dar kněžství a eucharistie
PÁTEK 10. 4. 2020 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Dnes mše sv. není
SOBOTA 11. 4. 2020 BÍLÁ SOBOTA
20:00 Kostel Na poděkování za dar křtu a nově pokřtěné
NEDĚLE 12. 4. 2020 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel Za + Josefa Martince, rodiče a prarodiče
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Hnilicovu
10:00 Kostel Za živou a zemřelou rodiu Křepelkovu
11:30 Kostel Za dar zdraví pro nemocné a jejich ošetřující
18:30 Kostel Za farníky

Děkujeme

- Děkujeme touto cestou za vaši vytrvalost v prožívání nastalé situace, za vaše modlitby, oběti, ale i za finanční a materiální pomoc. Díky i za šití stále žádaných roušek

Oznamujeme

- Dnes odpoledne vás zveme k účasti na pobožnosti Křížové cesty. Přenos se uskuteční v 17 hod. Sledovat jej můžete, podobně jako mši sv., skrze odkaz na farních stránkách.

- Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele Katolické základní školy v Uherském Brodě. Přihlášky je možné zasílat na Arcibiskupství – Centrum pro školy do 10. června.

 

Prosba o pomoc

- Stále prosíme o: šití roušek, všímavost k potřebám druhých lidí, finanční dary

- Charita ČR vyhlásila sbírku: Na vlně pomoci proti bezmoci. Finanční prostředky budou použity na přímou pomoc lidem jakkoli postiženým nemocí covid – 19 a těm, kdo následnými opatřeními přišli o peníze k zajištění základních potřeb. Pomoc je možné poskytnout skrze zasílání DMS – viz stránky Charity nebo na účet.

Číslo účtu: 44665522/0800

- Další sbírky pořádají např.: Milosrdní bratři ve spolupráci s TV Noe a Rádiem Proglas pro pomoc italským nemocnicím v rámci benefičního koncertu přenášeného 5. dubna ve 20 h. Dále pak: Papežská misijní díla na pomoc chudým zemím viz Církev.cz

 

Velikonoční bohoslužby

- Během Svatého týdne budou z Reginy přenášeny bohoslužby jen do středy a pak až v neděli. Výjimkou bude Velký pátek, kdy budeme přenášet Křížovou cestu v 10 h. Ve velikonočním třídenní můžete sledovat přenosy na TV Noe – ve čtvrtek a pátek v 18 hod. a v sobotu v 21 h.

- Z důvodu nemožnosti hromadných zpovědí doporučujeme vykonat si důkladné zpytování svědomí doma ještě před svátky.

- Na webových stránkách farnosti upozorňujeme na možnost zakoupení velikonočních svící pro svůj modlitební koutek a také k naplnění výzvy našich biskupů, abychom na
Bílou sobotu po setmění zapálili v oknech svých domů a bytů svíci, jako projev naší víry v Zmrtvýchvstalého.

Prožité je víc než sledované. Prosíme zvláště otce rodin, aby si na farních stránkách pročetly materiály k jednotlivým dnům Vel. třídenní a postavili se zvláště v tyto posvátné dny do role „kněze rodiny“ a vedli rodinnou bohoslužbu.