Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 10. 7. do 17. 7. 2022 - 28. týden

NEDĚLE 10. 7. 2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za všechny skautské i farní tábory s prosbou o požehnání přípravy a ochranu všech při jejich realizaci
10:00 Kostel za * a + rodinu Andrýskovu, Bartoňovu, Drgovu a Válkovu
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie pro * rodinu
PONDĚLÍ 11. 7. 2022 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
06:30 Kostel ( volná intence )
18:30 Kostel za Boží požehnání pro Kláru a Miriam z Moravy, které se starají o malé děti na misiích komunity Cenacolo v Libérii
ÚTERÝ 12. 7. 2022 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 13. 7. 2022 SV. JINDŘICHA
06:30 Kostel za * a + rodiny Jugasovu a Křížovu s prosbou o Boží požehnání
10:00 Alzheimer centrum za nemocné
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
ČTVRTEK 14. 7. 2022 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + rodiče Kozelkovy, jejich + syna Miloslava a za +++
18:30 Kostel za těžce nemocnou sestru Magdalenu
PÁTEK 15. 7. 2022 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za živé a zemřelé kněze našich farností
18:30 Kostel za + Marii Kristovou, Marii Žákovou a * rodinu
SOBOTA 16. 7. 2022 PANNY MARIE KARMELSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče Forbelských a + Bohumilu Valovou
18:30 Kostel na poděkování s prosbou za dar pevné víry, zdraví a Božího požehnání pro syna Antonína a jeho rodinu.
NEDĚLE 17. 7. 2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžela a za * a + rodiny Šerých a Koutných
08:30 Kostel za * a + rodiny Polomíkovu a Lysoňkovu
10:00 Kostel za * a + farníky
18:30 Kostel za + rodiče Šrmanovy a Žákovské, syna, manžela a +++ a za dar zdraví pro * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

PÁTEK Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

NEDĚLE 16. neděle v mezidobíOZNAMUJEME:

  • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela.
  • Centrum pro rodinu pořádá pro prarodiče s vnoučaty pouť na Butkov a Skalka u Trenčína. Uskuteční se 23. 7. Přihlašovat se můžete v prodejně Veni a na www.cpr-zlin.cz 

Na nástěnkách najdete pozvání na: pobyty pro seniory, pouť rodin na Svatý Hostýn, pouť do Medjugorje, duchovní cvičení ve Štípě, exercicie pro dívky v Hoštejně, setkání mládeže                   v Hradci Králové.