Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 3. do 28. 3. 2021 - 12. týden

NEDĚLE 21. 3. 2021 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodinu Gajdaczkowou a Waszkowou
11:30 Kostel za + rodiče Drgovy, duše v očistci a nenarozené děti
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Marušku Jurečkovou, * a + rodinu Jurečkovou, Šurou a Hevrovou
PONDĚLÍ 22. 3. 2021 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dceru Zdenku
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 23. 3. 2021 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovi a Vrbíkovi, za dar víry a obrácení
STŘEDA 24. 3. 2021 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za syna Miroslava s rodinou
13:30 Kostel pohřeb: Mezírková Vlasta (1929)
15:00 Kostel pohřeb: Jégrová Ludmila (1955)
18:30 Kostel za + manžela Borivoje Jakšiče a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
ČTVRTEK 25. 3. 2021 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
17:00 Kostel za * a + rodiny Doležalovu, Vránovu, Knotkovu a duše v očistci
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel na úmysl dárce
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 26. 3. 2021 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Lubomíra Sušilu, jeho manželku, * rodinu a jeho firmu
10:00 Kostel pohřeb: Machalíček Michal (1945)
11:30 Kostel pohřeb: Škrabana Jindřich (1935)
13:00 Kostel pohřeb: Kristková Marie (1955)
14:30 Kostel pohřeb: Talpová Jaroslava (1940)
17:45 Kostel Křížová cesta pro děti
18:30 Kostel na poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o ochranu Panny Marie
SOBOTA 27. 3. 2021 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + syna Jaroslava a * a + rodiny Barboříkovu a Jančíkovu
18:30 Kostel za + Danu Bagarovou
NEDĚLE 28. 3. 2021 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel za + Jiřího Klinkovského a * rodinu
08:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, syna Josefa, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + rodinu Navláčilovou a Beníčkovou
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za * a + rodinu Knapkovu a Vavrušovu
Hlášení farnosti
21. 3. 2021
5. neděle postní

Svátky v týdnu

čtvrtek              Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, mše sv. navíc i v 17 h.

Neděle              KVĚTNÁ NEDĚLE

 

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • Květná neděle – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 90 minut před každou mší svatou.

KŘÍŽOVÉ CESTY – Každý pátek od 17.45h. v kostele

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Těm, kteří přispějí větší částkou nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 

 •  

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše zapojení do přípravy na slavnost sv. Josefa. Svěřujme i nadále jeho přímluvě naše potřeby. Během tohoto roku je také možné získat v souvislosti s úctou k tomuto světci plnomocné odpustky (viz nástěnka).

OZNAMUJEME

 • Dnes je sbírka na opravy (zvláště na opravu varhan).
 • V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Ve 12 hodin se všude rozezní zvony a Česká biskupská konference nás vyzývá, abychom se připojili k občanské iniciativě „Minuta ticha“ k uctění památky obětí nemoci covid-19. Můžeme se spojit také v modlitbě Anděl Páně.
 • V pátek 26. března zveme děti na pobožnost streamované křížové cesty, která bude zaměřena více na děti. Začátek je v 17.45 h.
 • Zveme mládež k prožití arcidiecézního setkání mládeže, které se uskuteční příští víkend online. Bližší informace k programu najdete na webu farnosti.
 • Ve farní kanceláři či na webu si můžete zapsat intence na období duben–červen.
 • Svátost smíření. Vyhrazený čas bude jen ve všední dny: 30 min. před ranní mší a večer od 00 do 18.30 h. nejméně u dvou zpovědníků. Využít můžete i nabídku na Jižních Svazích.
 • Velikonoční obřady ve svatém týdnu budeme letos opět prožívat v rodinném kruhu a prostřednictvím online přenosů. Fyzicky se bohoslužeb můžete zúčastnit v Neděli zmrtvýchvstání a v pondělí velikonoční. V oba tyto dny bude nedělní pořad bohoslužeb s další mší sv. v 17h. Bude však nutná rezervace, kterou spustíme od pondělí 22. března. Více informací je ve farním zpravodaji.
 • Vyšel nový farní zpravodaj, vezměte prosím i těm, kteří momentálně nemohou docházet na mše svaté.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a desinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.