Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 30. 8. do 6. 9. 2020 - 36. týden

NEDĚLE 30. 8. 2020 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 60 let manželství s prosbou o dar zdraví
08:30 Kostel za rodinu Dlabačovu a Ondrouškovu a Chmelařovu
10:00 Kostel za Ludmilu a Jana Pechancovy, * a + rodinu, dar zdraví a duše v očistci
11:30 Kostel za rodiny Gajdůškovu, Ticháčkovu, Doležalovu a Tomanovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 31. 8. 2020 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Leopolda Kočendu, manželku, * rodinu a rodinu Pavelcovu
14:00 Kostel pohřeb: Pšenka Vladimír (1940)
18:30 Kostel za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 1. 9. 2020 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za bratra Miroslava Latu, rodinu Latovu, Pospíšilovu, Kubalákovu a duše v očistci
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
STŘEDA 2. 9. 2020 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
11:00 Kostel pohřeb: Pektor Vladimír (1953)
15:00 Kostel pohřeb: Zábojník Karel (1986)
18:30 Kostel za vnuky Lukáška a Filípka, vnučku Sofinku a úspěšný start školního roku
ČTVRTEK 3. 9. 2020 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za zemřelé v uplynulém měsíci a za jejich rodiny
18:30 Kostel za * a + rodinu Konečnou a Tvrdou
PÁTEK 4. 9. 2020 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kteří se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za Boží milosti a dary s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu
SOBOTA 5. 9. 2020 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
06:30 Kostel za + rodiče Šarmanovy a + bratra Josefa
12:00 Kostel svatba: Martina Kráľovičová a Petr Ježek
18:30 Kostel na úmysl dárce
NEDĚLE 6. 9. 2020 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel za + Václava Klinkovského a * rodinu
11:30 Kostel za + rodiče Sokolovy, sestry Františku a Jarmilu a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a * rodinu

Děkujeme

 • Všem, kteří se v sobotu zúčastnili workshopu o Božím slově a pouti na Sv. Hostýn.
 • Děkujeme všem, kteří se v období prázdnin věnovali druhým, zvláště těm, kdo se starali o jednorázové či vícedenní akce pro děti a mládež.
 • Touto cestou děkujeme p. Záleskému, dlouholetému správci Reginy, členu redakční rady Života farností a věrnému služebníkovi eucharistie, kterou donášel nemocným. V tomto měsíci končí svou správcovskou službu. Přejeme mu mnoho Božího požehnání do dalších let života.

 

Oznamujeme

 • V úterý 1. září v 8 hod. bude pro zdejší církevní školu zahajovací mše v kostele P. Marie na Jižních Svazích.
 • Ve stejný den, a pak každé úterý, zveme všechny maminky a jejich děti do Klubu maminek.
 • Žádáme rodiče dětí, které ještě nechodili do náboženství, aby je nahlásili skrze přihlášky umístěné na webu. Pokud některé z vašich dětí již hodiny výuky náboženství nebude navštěvovat, prosíme rodiče, aby je odhlásili přímo u P. Kamila.
 • Doposud máme přihlášeno jen malé množství zájemců o biřmování. Pokud o přijetí této svátosti uvažujete, přihlaste se nejpozději do 13. září.
 • Chtěli bychom pokračovat v Katechezi Dobrého Pastýře. Prosíme zájemce o vyplnění krátké ankety na webu farnosti.
 • V další anketě na webu prosíme o spolupráci ministranty starší 15 let a akolyty.
 • Plánujeme opět vydat stolní kalendář na další rok. Prosíme o zasílání fotografií, které bychom k tomuto účelu mohli použít. Adresa je shodná s adresou Života farností.
 • Od příštího týdne si můžete přicházet do farní kanceláře zapisovat intence mší svatých na poslední čtvrtletí roku.