Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 12. do 25. 12. 2022 - 51. týden

NEDĚLE 18. 12. 2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + Bohuslava Skácela a nemocnou Moniku
08:30 Kostel za + Josefa a Marii Čajánkovy a * rodinu
10:00 Kostel za + Vlastu a Karla Perutkovi a jejich + rodiče a pomoc Boží  a ochranu Panny Marie pro celou  rodinu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče, Emilii Bendovou a Františka Klátila a +++
PONDĚLÍ 19. 12. 2022 19. PROSINCE
06:30 Kostel na poděkování za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou * i + rodinu.
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v naší zemi
ÚTERÝ 20. 12. 2022 20. PROSINCE
06:30 Kostel na poděkování s prosbou o požehnání pro rodinu Petra Šivice a za Boží milosrdenství pro všechny zemřelé
STŘEDA 21. 12. 2022 21. PROSINCE
06:30 Kostel za * a + rodinu Röslerovu
10:00 Kostel pohřeb: Emílie Kydalová (1942)
13:00 Kostel pohřeb: Jarmila Lednická (1938)
14:30 Kostel pohřeb: Milan Galatík
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu za +++ a za boží ochranu pro * rodinu
ČTVRTEK 22. 12. 2022 22. PROSINCE
06:30 Kostel za + Karla Grau s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel za rodinu Vývodovu
PÁTEK 23. 12. 2022 23. PROSINCE
06:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
SOBOTA 24. 12. 2022 SVÁTEK ŠTĚDRÝ DEN
06:30 Kostel za * a + rodiny Gurskou a Poláškovu
15:00 Kostel za požehnání rodinám v naší farnosti
22:00 Kostel za mír a pokoj ve světě
NEDĚLE 25. 12. 2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za rodiny Václava, Víta, Vojtěcha, za + rodiče a +++
08:30 Kostel za * a + rodinu Konečnou a Hrubou a +++
10:00 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel za * a + rodinu Baránkovu a Vojtáskovu
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel

SVÁTKY V TÝDNU

SOBOTA      Štědrý den

NEDĚLE        Slavnost Narození Páně

 

OZNAMUJEME

  • Dnes 4. neděli adventní je dopoledne otevřeno knihkupectví Veni.
  • Každou adventní středu slouží večerní mši sv. kněz z jiné farnosti a po ní následuje půlhodinové adventní zamyšlení. Tentokrát bude hostem P. Josef Mikulášek.
  • Každý čtvrtek probíhají v našem kostele roráty uzpůsobené pro děti. Děti jsou následně zvány na faru na snídani. K účasti na rorátech však zveme dospělé farníky i děti každý den.
  • Na Štědrý den budou roráty v 6. 30 hod. a vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi v 15 hod. „Půlnoční“ pak ve 22 hod.
  • Mezi vánočními svátky a Novým rokem nebude otevřena farní kancelář.
  • Důležité upozornění pro mladé: I když je setkání v Lisabonu až v létě, můžete získat příspěvek až 6000 Kč, pokud se přihlásíte a zaplatíte zálohu do 20.12. 2022. Prožít setkání je možné v různých balíčcích. Jejich seznam můžete vidět na nástěnkách, na internetu ale i na letáku, který je vám k dispozici v přihrádkách pro farní zpravodaje. Vezměte je, prosíme, i těm, kteří zde nejsou. Nabídněte svým dětem, kamarádům nebo komukoli, kdo by o to měl zájem. Stojí za zopakování, že lze ušetřit až 6000 Kč při přihlášení se do 20.12.Všechny informace jsou na webových stránkách setkání.
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře za snížený příspěvek 50 Kč.
  • Začátkem ledna se v naší farnosti po několika letech opět uskuteční Kurzy Alfa. Kurz je primárně určen pro lidi hledající cestu k Bohu. Pozvěte své hledající přátele.
  • Během následujícího týdne budou do našeho kostela přijíždět kněží z okolních farností. Využijte této příležitosti k předvánoční svátosti smíření a nenechávejte zpověď na poslední dny. Rozpis najdete na nástěnkách a webu farnosti.