Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 11. do 10. 11. 2019 - 45. týden

SOBOTA 2. 11. 2019 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 3. 11. 2019 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel Za rodinu Dudrovu a na poděkování za 40 let života
10:00 Kostel Za zemřelého Jana Řeháka a za ochranu a požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel Za záchranu manželství
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé členy Živého růžence
PONDĚLÍ 4. 11. 2019 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel Za zemřelého manžela, dva bratry, za živou rodinu Navrátilovu s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel Na úmysly studentů
ÚTERÝ 5. 11. 2019 ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu a Šintálovu
STŘEDA 6. 11. 2019 STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
18:30 Kostel Za zemřelé rodiny Šprňovu, Purkyšovu, Prokopovu, Komárkovu a prosbou o požehnání pro živé rodiny
ČTVRTEK 7. 11. 2019 ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel S prosbou o ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnuka Olivera
18:30 Kostel Na poděkování za život paní Hany Drábkové a Silvie Růžičkové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
PÁTEK 8. 11. 2019 PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelou Filomenu Jeníšovou, rodiče a sestru Marii
18:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
SOBOTA 9. 11. 2019 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Hnilicovu, Kopečnou a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelého Miroslava Holíka, zemřelé rodiče Bořutovy a dva syny
NEDĚLE 10. 11. 2019 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za trpící a pronásledované křesťany ve světě
08:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Piknovu a Vranovu
10:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kvasnicovu. Olšanovu, Holíkovu a za duše v očistci
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelé rodice Chromkovy, syna Antonína, snachu Marii a živou rodinu Chromkovu