Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 8. do 16. 8. 2020 - 33. týden

NEDĚLE 9. 8. 2020 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Jakešovu a Kamasovu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za Vlastu a Karla Perůtkovy, * a + rodinu, dar zdraví a duše v očistci
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 10. 8. 2020 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dožití 89 let s prosbou o Boží pomoc so dalších let
10:00 Kostel Domov pro seniory Burešov: za nemocné
18:30 Kostel za dar zdraví pro Ivetu
ÚTERÝ 11. 8. 2020 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 12. 8. 2020 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za + rodiče Břečkovy a Hanačíkovy a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel za rodinu Hnilicovu
ČTVRTEK 13. 8. 2020 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + členy 3. řádu sv. Františka
18:30 Kostel za + rodiče z obou stran, za dar víry pro rodinu Blažkovu a Sušankovu, duše v očistci a všechny nenarozené děti
PÁTEK 14. 8. 2020 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Antonína Malíka, syna, snachu a + rodiče Malíkovy, dceru a vnuka a celou živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Blanku a Radima Cekotovy a za * rodinu
SOBOTA 15. 8. 2020 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za syna Martina
11:00 Kostel svatba: Holík-Hurtová
17:00 Kostel za Mojmíra Novosada
18:30 Kostel na poděkování za dar manželství
NEDĚLE 16. 8. 2020 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu a Hašovu
08:30 Kostel za + Annu Bořutovu a manžela, rodiče, sourozence s prosbou o Boží požehnání * rodině
10:00 Kostel za * a + farníky
11:30 Kostel za + Karla Vývodu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela a syna Jana, * rodinu Uhlíkovu a duše v očistci