Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 10. do 20. 10. 2019 - 42. týden

NEDĚLE 13. 10. 2019 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let
08:00 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelou Jiřinu  a Josefa Nášelovy, Albínu Obdržálkovou a živou rodinu Jaroslava Nášela a Annu Dřevojánkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelého manžela Zdeňka Rozsypálka a rodiče z obou stran a živou rodinu
PONDĚLÍ 14. 10. 2019 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za zemřelé rodiny Lukášovu a Chapupovu
ÚTERÝ 15. 10. 2019 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel Za nenarozené děti, za pomoc matkám v tísni
STŘEDA 16. 10. 2019 SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel Za Františku Janečkovou s prosbou o uzdravení
18:30 Kostel Za syna Petra Šafránka a jeho rodinu s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 17. 10. 2019 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za rodinu Ištokovou a za Zuzanu Ištokovou
18:30 Kostel Za zemřelého Františka Bernatíka, zemřelé rodiče Bernatíkovy a Kratochvílovy, za duše v očistci a živou rodinu
PÁTEK 18. 10. 2019 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
06:30 Kostel Za zemřelou rodinu Hutěčkovu a Janišovu
18:30 Kostel Za misie
SOBOTA 19. 10. 2019 SV. JANA DE BRÉBEUF, IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Kovářovu a Kochovu
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Taláškovu a Záhorovu
NEDĚLE 20. 10. 2019 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Knedlovu a Šintálovu
08:30 Kostel Za rodinu Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel Za manžela Stanislava, rodiče a příbuzné
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelou Anežku Vaculkovou, zemřelé dcery a zetě s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny Vojáčkovu a Sukupovu