Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 8. do 14. 8. 2022 - 32. týden

NEDĚLE 7. 8. 2022 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za rodinu s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel ke cti a chvále Boha Otce
18:30 Kostel za zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Zuzanu a manželství s Jiřím
PONDĚLÍ 8. 8. 2022 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
06:30 Kostel za vnitřní uzdravení a obrácení dětí
07:00 kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín Svátost oltářní bude vystavena od ranní mše sv. do večerní.
Přihlášení na modlitební stráž je možné v kostele i na webu.Více informací zde
10:00 Kostel mše: Burešov
18:30 Kostel za chlapce v komunitním domě Cenacolo na Slovensku, kteří v modlitbě, práci a společenství hledají Boží pokoj
ÚTERÝ 9. 8. 2022 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 10. 8. 2022 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za Božího pomoc při operaci malého Adámka a zdraví
18:30 Kostel za + rodiče Ludmilu a Jana Pechancovy s prosbou o přímluvu Panny Marie a Boží požehnání pro * rodinu.
ČTVRTEK 11. 8. 2022 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
06:30 Kostel za zdraví, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro Zuzanu a manželství s Jiřím
18:30 Kostel za + Růženu a Roberta Piontkovy, nenarozené děti a +++
PÁTEK 12. 8. 2022 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za živé a zemřelé kněze našich farností
12:00 Kostel pohřeb: Karel Bořuta (1927)
18:30 Kostel za + Josefa Čecha a rodiny Čechovu a Bobákovu
SOBOTA 13. 8. 2022 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu,  Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Mackovu a Hrůzovu, nenarozené děti a +++
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
NEDĚLE 14. 8. 2022 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za  manžela k nedožitým 80 narozeninám, + syna Jana s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu Uhlíkovu
08:30 Kostel za  + rodiče Dětkovy a Štětkářovy a * rodinu
10:00 Kostel na poděkování za dar života a křtu dcery Terezie a prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
12:00 Fara Kelč Tábor pro mladší
18:30 Kostel za * a + farníky

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ Památka sv. Dominika, kněze

ÚTERÝ Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evr.

STŘEDA Svátek sv. Vavřince,  mučedníka

ČTVRTEK Památka sv. Kláry, panny

NEDĚLE 20. neděle v mezidobíOZNAMUJEME:

  • Zítra v pondělí 8. srpna bude prožívat naše farnost adorační den. Prosíme farníky, aby se na stolku uprostřed kostela zapisovali k adorační službě. Výstav Nejsvětější svátosti začne po ranní mši sv. a bude ukončen společnou adorací v 18 hod.
  • V úterý začíná Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Doprovázejme mladé lidi svými modlitbami.
  • Začátkem srpna začína úprava parkoviště pod kostelem a různé pozemní práce, které budou komplikovat parkování. 
  • Nemocniční kaplani informují, že se vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci pozastavují nedělní návštěvy akolytů v nemocnici. Druhou zprávou je pozvání na duch. obnovu pro zdravotníky. Plakátek visí na nástěnce.
  • V srpnu se ve Vsetíně uskuteční další ročník festivalu United. Organizátoři hledají dospělé dobrovolníky.