Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 10. 5. do 17. 5. 2020 - 20. týden

NEDĚLE 10. 5. 2020 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel Za * a + rodinu Vránovou a + rodinu Maukovou.
08:30 Kostel Na poděkování za dar života a požehnání do dalších let Jarky Chvatíkové.
10:00 Kostel Za rodinu Hodgson.
11:30 Kostel Za farníky.
18:30 Kostel Za * a + rodiny Gerychovu, Keprtovu, Suszkovu a Němcovu.
PONDĚLÍ 11. 5. 2020 PONDĚLÍ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za všechny lidi bez domova
11:00 Kostel pohřeb: Vrbík Stanislav
18:30 Kostel za + manžela Jaroslava Válka, + rodiče a živou rodinu.
ÚTERÝ 12. 5. 2020 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
STŘEDA 13. 5. 2020 PANNY MARIE FATIMSKÉ
06:30 Kostel za rodinu Neposkvrněné
18:30 Kostel za + Jaroslavu a Aloisii Kopřivovy a za * a + rodiny Kopřivovu a Křupalovu
ČTVRTEK 14. 5. 2020 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za + Miroslava a Marii Jančíkovy, + syna Emila, + rodiče z obou stran a * rodinu
18:30 Kostel za vnuky Jakuba a Pavlíka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PÁTEK 15. 5. 2020 PÁTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Evu Brlicovou a manžela Aloise Brlicu
18:30 Kostel za pana profesora Rybku a jeho ženu Vlastu
SOBOTA 16. 5. 2020 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodiče Tomšů
17:00 Kostel za politiky a všechny, kdo rozhodují o důležitých věcech v naší zemi
18:30 Kostel za * a + rodinu Vilímovu
NEDĚLE 17. 5. 2020 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:00 Kostel za + manžele Bodečkovy a + manžele Soldánovy
09:00 Kostel za + manžela, syna a živou rodinu Němečkovu
10:00 Kostel za živou a zemřelou rodinu Marečkovu
11:00 Kostel za manželku Janu, její děti a vnuky
12:00 Kostel za rodinu Starostkovu a Doskočilovu
17:00 Kostel za dobré vztahy v zaměstnání
18:30 Kostel za farníky

Děkujeme

  • Všem, kteří během karantény pomáhali s videopřenosy a zajištěním bohoslužeb. Zejména manželům Záleským, Dombekovým, panu Šintálovi, Chvatíkovi, Majerovi, Genzerovi a Klinkovskému.
  • Na úterý 12. května připadá Mezinárodní den zdravotních sester, a proto se ve 12:00 rozezní zvony po celé ČR jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době.

 

Oznamujeme

  • Od května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Proto se v naší farnosti obnoví mše svaté v kostele ve všední dny v 6:30 a v 18:30, v neděle pak bude počet bohoslužeb navýšen, takže budou dopoledne prakticky každou hodinu: v 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a večer v 17:00 a 18:30. Navíc bude mše svatá s nedělní platností i v sobotu v 17:00 a v 18:30. Je však třeba zachovat hygienická nařízení: dezinfekce rukou, dvoumetrové rozestupy, přijímání na ruku a samozřejmě roušky.
  • Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce klášterní budovy Regina ve Zlíně. Další informace na webu a na nástěnce.
  • Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje na svém webu každé ráno v 8 h. kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.
  • Jsou ještě volné intence na mše sv. Zájemci: Volejte nebo se zastavte na faře v úřední hodiny tj. v pondělí 8–11 h. a ve středu 14–17 h.

 

Pokud pomoc potřebujete

  • Nacházíte-li se v náročných životních podmínkách, neváhejte se obrátit na oblastní Charitu, Nadační fond Credo nebo na faru.

 

Pokud pomoc nabízíte

  • Vzhledem k tomu, že většina žen věnujících se úklidu kostela spadá do rizikové skupiny, prosíme další farníky o pomoc s úklidem a dezinfekcí kostela. Pro další informace kontaktujte farní kancelář.