Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 2. do 28. 2. 2021 - 08. týden

NEDĚLE 21. 2. 2021 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Kostel za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Bernadettu Růžičkovou a další + sestry z kláštera sv. Kříže, za paní Karolinku, za P. Adama Ruckého, za + Jarmilu Vargovou, Karla Moleše, Hildegardu a Karla Krojcrovi, Ladislava Killmistera
PONDĚLÍ 22. 2. 2021 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
06:30 Kostel za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 23. 2. 2021 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za požehnání a zlepšení zdravotního stavu Ivy a Mariana Harničárových a za prohloubení jejich duchovního života a důvěry v Boha
STŘEDA 24. 2. 2021 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel na poděkování za dar života dcery Kateřiny a manžela Martina
ČTVRTEK 25. 2. 2021 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodinu Dleštíkovu, Danielovu a Jurákovu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za + Marii Tomovčíkovou a na poděkování za uzdravení její dcery Emílie s prosbou o pomoc Boží pro * rodinu.
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 26. 2. 2021 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, rodiče z obou stran, * rodinu a duše v očistci
11:00 Kostel pohřeb: Kučerová Anna (1941)
12:30 Kostel pohřeb: Polášek Josef (1942)
14:00 Kostel Pohřeb: Rachůnek Václav (1944)
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + rodiče Augustýna a Marii Hrbáčkovy, * rodinu a +++
SOBOTA 27. 2. 2021 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Jurákovu a za rodiče Jarošovy
18:30 Kostel za nenarozené děti
NEDĚLE 28. 2. 2021 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu a za Boží požehnání
08:30 Kostel za duše v očistci
10:00 Kostel za * a + rodinu Domanskou a Šalenovu s prosbou o požehnání pro mladé rodiny
11:30 Kostel za farníky
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel na poděkování za dožitých 74 let s prosbou o Boží požehnání a za +  rodiče a manžela

Hlášení farnosti
21. 2. 2021
1. neděle postní

Svátky v týdnu

Pondělí             Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Neděle              2. neděle postní

MŠE SVATÉ

Od pondělí 15. 2. jsme zvýšili možnost účasti na bohoslužbách pro 50 lidí. Stále však platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle postní – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

KŘÍŽOVÉ CESTY – Každý pátek od 17.45h. v kostele

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 •  

DĚKUJEME

 • Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy postních aktivit a úpravy liturgického prostoru.

OZNAMUJEME

 • Od minulého týdne jsme obnovili klasický pořad nedělních bohoslužeb. Protože však je zdravotní situace neutěšená zůstáváme u registrování, i když s počtem účastníků navýšeným na 50. Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané v době velikých zmatků příkladem zodpovědnosti.
 • Vstoupili jsme do postní doby – využijme ji k opravdovému obrácení. Obrácení je skutečností, kterou za tebe nikdo udělat nemůže! Pomocí nám v tom mohou být i nabízené aktivity. Mějme odvahu k velkým věcem skrze malé krůčky. Pro děti je na stolku a nástěnce u oltáře Panny Marie připravena postní cesta. Mladí lidé se mohou zapojit do biblického pátrání, v němž se propojí události z Písma s krásami našeho města. SPAM deník – je určen pro ty, kdo své putování postem chtějí spojit s Písmem svatým. Zakoupit si je můžete v sakristii. Vše najdete přehledně na: farnostzlin.cz/pust.
 • Na webových stránkách farnosti stále najdete odkaz na video-seminář manželů Smékalových – O manželství a dětech, aneb plaveme v tom s vámi.
 • Farní poklady lákají nejen rodiny k objevování krás v našem okolí (další info. na webu).
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Dnes probíhá sbírka Haléř sv. Petra. V případě platby přes účet uveďte do poznámky název sbírky.
 • Na příští neděli jsme přesunuli pravidelnou sbírku na opravy. Máme zaplacený kamerový systém a projekci na plátno. Nyní vybíráme na generální opravu varhan. Doposud máme z potřebných 700 tis. Kč naspořeno 152 tis. Kč.
 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.