Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 2. do 19. 2. 2023 - 07. týden

NEDĚLE 12. 2. 2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
08:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu dcery Kateřiny s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
10:00 Kostel za * a + rodinu Černou
11:30 Kostel za + Jaroslava Šulu a jeho syna Marka
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Antonína a Alžbětu Turínovy
PONDĚLÍ 13. 2. 2023 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Valouškovu a Sytařovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 14. 2. 2023 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 15. 2. 2023 STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Vladimíra Strýčka, dar víry a ducha sv. pro * rodinu
18:30 Kostel za lidi na okraji společnosti a bez domova
ČTVRTEK 16. 2. 2023 ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Adámka a jeho maminku
18:30 Kostel za + Jakuba Soukupa a +++
PÁTEK 17. 2. 2023 SV. ALEXIA A DRUHŮ, ŘEHOLNÍKŮ
06:30 Kostel za živé a zemřelé lidi bez domova a za ohroženou mládež
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, + bratra Karla,+ babičku Marii Juránkovou a * rodinu.
SOBOTA 18. 2. 2023 SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + rodiče a prarodiče a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
09:00 Kostel za farníky
18:30 Kostel za rodinu Popovičovu
NEDĚLE 19. 2. 2023 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka, rodiče a sestry s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
08:30 Kostel za Danielu Buriánkovou, manžela, syna a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a Máčalovu, za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
11:30 Kostel za *a+ rodinu Blechovu,Gajdošíkovu,a Mironovovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na úmysl dárce

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE        7. neděle v mezidobí                                                   

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme organizátorům i účastníkům sobotního formačního programu Poslaný žít ve společenství.

OZNAMUJEME

  • Celý následující týden probíhá Národní týden manželství spojený s mnoha aktivitami. Bližší informace najdete na webu nebo nástěnce.
  • Animátoři mládeže zvou na Fašank neboli večer plný zábavy, kdy se rozloučíme s obdobím veselí, než vstoupíme do postní doby. Zváni jste do Zlína na Kudlov, kde začínáme v pátek 17.2. v 19 hodin mší svatou v kapli. Pokračovat budeme na farním domě, kde bude i přespávání. Těšíme se na společnou zábavu! Další informace na plakátku!
  • V pátek 17. února zveme farníky na společnou modlitbu v duchu Taizé. Uskuteční se po večerní mši sv. v Klubu pod kánoí.
  • Hromadné udělování svátosti pomazání nemocných bude v sobotu 18. února při dopolední mši v 9 hod. Přijmout ji mohou nemocní i ti, kteří dosáhli vyššího věku. Na přijetí se připravte svátostí smíření. Zpovídat se bude i hodinu před touto mší.
  • Přijměte srdečné pozvání na ročník masopustního dopoledne před kostelem na Jižních Svazích, které se bude konat v sobotu 18.2.2023. Můžete se těšit a také přidat do masopustního průvodu, zvány jsou nejen děti v maskách. Během dopoledne bude možné zakoupit zabijačkové výrobky a polévku, součástí masopustu bude dobročinný jarmark na podporu adaptační skupiny ukrajinských dětí a nebude chybět dechová hudba.  Akce se bude konat od 9.00 hod. Další informace na plakátcích.
  • Následující neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra. Vybraná částka se zasílá papeži, aby mohl aktuálně poskytovat humanitární pomoc ve světě.
  • Zveme vás na farní dovolené. V červnu do Medžugorje a v červenci do Dolomit. Bližší informace najdete na webu farnosti, kde se také můžete přihlásit.