Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 5. do 24. 5. 2020 - 21. týden

NEDĚLE 17. 5. 2020 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:00 Kostel za + manžele Bodečkovy a + manžele Soldánovy
09:00 Kostel za + manžela, syna a živou rodinu Němečkovu
10:00 Kostel za živou a zemřelou rodinu Marečkovu
11:00 Kostel za manželku Janu, její děti a vnuky
12:00 Kostel za rodinu Starostkovu a Doskočilovu
17:00 Kostel za dobré vztahy v zaměstnání
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 18. 5. 2020 SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za pastorační aktivity farnosti
15:00 Kostel pohřeb: Vajdáková Bohumila
18:30 Kostel na úmysly studentů
ÚTERÝ 19. 5. 2020 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za život Jakuba Růžičky s prosbou o Boží požehnání do dalšího života a za + rodiče Hradilovy
STŘEDA 20. 5. 2020 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
18:30 Kostel za * a + rodinu Ryškovu, duše v očistci a nenaroz. děti
ČTVRTEK 21. 5. 2020 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za + rodiče Ludmilu a Františka Zapletalovy
08:00 Kostel za dar moudrosti a trpělivosti pro rodiče školáků, aby dokázali své děti doma učit a né mučit
17:00 Kostel za nájemce a obyvatelky klášterní budovy Regina
18:30 Kostel za + rodiče a + sourozence Gerychovy a Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro * rodinu
PÁTEK 22. 5. 2020 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
06:30 Kostel za * a + kněze
18:30 Kostel na úmysl dárce
SOBOTA 23. 5. 2020 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za smíření, mír a pokoj v rodinách, mezi lidmi i mezi národy
17:00 Kostel (s nedělní platností) za rodinu Piknovu
18:30 Kostel (s nedělní platností) za + rodiče Andrýskovy, syna Miroslava a vnučku Miroslavu
NEDĚLE 24. 5. 2020 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky
08:00 Kostel za + Janu Pechancovu, + Jarmilu Pavelcovu a * rodinu
09:00 Kostel za rodinu Chvatíkovu
10:00 Kostel za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodiče
11:00 Kostel za Boží požehnání pro sourozence Evu, Petra a Hanku, kteří letos slaví životní jubileum.
12:00 Kostel za spásu duše + Hany Ančincové, jejího manžela a * rodinu
17:00 Kostel za + manžela Josefa Majera a * rodinu Majerovu
18:30 Kostel za trpící a pronásledované křesťany

Děkujeme

  • Velké poděkování patří vám, kteří jste se přihlásili k pořadatelské službě v kostele a k dezinfekci lavic.

 

Oznamujeme

  • Tuto neděli myslíme na pronásledované křesťany, zvláště na blízkém východě. Dnešní sbírku budeme odesílat právě na tyto účely.
  • I v následujícím týdnu budou bohoslužby tak jako v uplynulém tzn. ve všední dny ráno a večer a v neděli po hodině. Zpovídání ve všední dny od 17 do 18 h. v sakristii. Bližší informace najdete na vývěsce či v Životě farností.
  • Na slavnost Nanebevstoupení Páně budou čtyři mše sv.: 30, 8.00, 17.00 a 18.30 h.
  • Ve středu 20. 5. zveme členy ekonomické rady na pracovní setkání. Začne v 18 hod. na faře. Hlavním bodem programu bude řešení úprav interiéru kostela.
  • O týden později ve čtvrtek 28. 5. zveme na setkání i pastorační radu. Začne v 19. 30 hod. a budeme hodnotit uplynulý čas karantény a plánovat život farnosti v následujícím období.
  • Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě vyhlásila výběrové řízení na pozici správce klášterní budovy Regina ve Zlíně. Další informace jsou na webu a na nástěnce.

 

Pokud pomoc potřebujete

  • Nacházíte-li se v náročných životních podmínkách, neváhejte se obrátit na oblastní Charitu, Nadační fond Credo nebo na faru.

 

Pokud pomoc nabízíte

  • Vzhledem k tomu, že většina žen věnujících se úklidu kostela spadá do rizikové skupiny, prosíme další farníky o pomoc s úklidem a dezinfekcí kostela. Pro další informace kontaktujte farní kancelář.