Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 8. do 21. 8. 2022 - 33. týden

NEDĚLE 14. 8. 2022 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za  manžela k nedožitým 80 narozeninám, + syna Jana s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu Uhlíkovu
08:30 Kostel za  + rodiče Dětkovy a Štětkářovy a * rodinu
10:00 Kostel na poděkování za dar života a křtu dcery Terezie a prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
12:00 Fara Kelč Tábor pro mladší Pobytový tábor pro děti navštěvující ve školním roce 2021/22 1. stupeň základních škol.
Termín: 14.–20. srpna 2022
sto: Fara Kelč
Cena*: 2 400,- Kč
Hlavní vedoucí: Marie Domanská (+420 774 405 306)
E-mail: [email protected]
https://farni-tabory-zlin.webnode.cz/tabor-pro-mladsi/
 
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 15. 8. 2022 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za dar manželství s prosbou o dary Ducha svatého a ke slávě Panny Marie nanebevzaté
07:30 Klub Pod Kánoí Příměstský tábor pro předškolní děti
Příměstský tábor pro předškolní děti ve věku 4–7 let
Termín: 15.–19. srpna 2022, vždy 7:30–16:00 
sto: Fara Zlín a okolí (+ jeden celodenní výlet mimo faru)
Cena*: 1 200,- Kč
Hlavní vedoucí: Alžběta Volfová (+420 774 370 898)
E-mail: [email protected]
17:00 Kostel na poděkování za projevená dobrodiní
18:30 Kostel za  * a + rodinu Malotovu a +++
ÚTERÝ 16. 8. 2022 SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
06:30 Kostel na poděkování za dar křtu, za Samuela Davida Hodgsona, * a + rodinu a za +++
STŘEDA 17. 8. 2022 STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za sestru Petru a její rodinu
10:00 Alzheimer centrum za nemocné 
18:30 Kostel za + rodiny Gajdůškovou, Ticháčkovou a Doležalovou
ČTVRTEK 18. 8. 2022 ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + maminku Helenu a +++ z naší rodiny a + bratra Jozefka.
17:00 Kostel Modlitba chval Společenství Invite zve farníky na modlitbu chval do našeho kostela. Uskuteční se 18. srpna od 17.00 do 18.00 hod.
18:30 Kostel za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Juránkovou a * rodinu
PÁTEK 19. 8. 2022 SV. JANA EUDESE, KNĚZE
06:30 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Šintálovu, Vávrovu, Šalenovu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
10:00 Kostel pohřeb: Bohuslava Cholastová (1927)
15:00 Kostel za požehnaní dětem z příměstského tábora a jejich rodinám
18:30 Kostel za + rodiny Ryšavou a Hozovou, nenarozené děti a +++
SOBOTA 20. 8. 2022 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel na poděkování za dar života manželů Martiny a Mojmíra Jurákových a za požehnání do dalších let i pro celou rodinu
10:30 Kostel na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel za + Bernarda a jeho rodinu
NEDĚLE 21. 8. 2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Řehůřkovu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy a + prarodiče z obou stran
12:00 Františkánská chalupa Staré Hutě Tábor pro starší Pobytový tábor pro děti navštěvující ve školním roce 2021/22 2.stupeň základních škol nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
Termín21.–27. 8. 2022 
sto: Františkánská chalupa Staré Hutě
Cena*: 2 200,- Kč
Hlavní vedoucí: Anna Pešlová - Pešu (+420 730 170 878)
E-mail: [email protected]
https://farni-tabory-zlin.webnode.cz/tabor-pro-starsi/
 
18:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu syna Martina s prosbou o dary Ducha svatého

V pondělí na slavnost Nanebevzetí Panny Marie navíc mše sv. v 17. h.

Nemocniční kaplani informují, že se vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci pozastavují nedělní návštěvy akolytů v nemocnici. Druhou zprávou je pozvání na duch. obnovu pro zdravotníky. Plakátek visí na nástěnce.

18.–20. srpna se na Vsetíně uskuteční další ročník festivalu United. Organizátoři hledají dospělé dobrovolníky.

V pátek 19. 8. mše sv. v 15:30 pro farní tábor předškoláků.