Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 9. do 29. 9. 2019 - 39. týden

NEDĚLE 22. 9. 2019 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Vlčkovu, Kusákovu a Říhovu
08:30 Kostel Za rodinu Jakubíčkovu
10:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Viceníkovu a Potáčkovu a za zemřelého Luboše Máčalu
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelou rodinu Nájemníkovu a Řemenovskou
PONDĚLÍ 23. 9. 2019 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
06:30 Kostel Za zemřelého Gustava a AnnuMarii Mědílkovy a živou rodinu
18:30 Kostel Za rodinu Chvatíkovu
ÚTERÝ 24. 9. 2019 ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Na úmysl dárce
STŘEDA 25. 9. 2019 STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za dar víry a milost obrácení pro dceru Lucii a vnuka Martina
18:30 Kostel Na poděkování za život paní Jarmily Glabazňové a Jitky Růžičkové s prosbou o požehnání do dalších let
ČTVRTEK 26. 9. 2019 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Na poděkování za dar života, zdraví a za živou rodinu
18:30 Kostel Za zemřelého Jiřího Přibyla s prosbou o Boží milosrdenství
PÁTEK 27. 9. 2019 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Na poděkování za dar života, přijatá dobrodiní a milosti s prosbou do dalších let o Boží ochranu a pomoc
SOBOTA 28. 9. 2019 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
08:00 Kostel Na poděkování za ukončení studia
18:30 Kostel Za zemřelou Marii Kopečnou, manžela Františka, rodiče, sourozence a vnuka Karla
NEDĚLE 29. 9. 2019 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého manžela Antonína Gurského
08:00 Kostel Za zemřelé rodiče Štětkářovy, zemřelého syna Václava a zemřelého zetě Vojtěcha
10:00 Kostel Poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu a Andrýskovu
11:30 Kostel Za zemřelou paní Barcuchovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky