Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 2. do 7. 3. 2021 - 09. týden

NEDĚLE 28. 2. 2021 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu a za Boží požehnání
08:30 Kostel za duše v očistci
10:00 Kostel za * a + rodinu Domanskou a Šalenovu s prosbou o požehnání pro mladé rodiny
11:30 Kostel za farníky
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel na poděkování za dožitých 74 let s prosbou o Boží požehnání a za +  rodiče a manžela
PONDĚLÍ 1. 3. 2021 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * Mariana a Ivu Harničárovi, na poděkování za společné manželství (při dnešním výročí) s prosbou za požehnání jejich soužití do dalších let
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 2. 3. 2021 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Tomšů
STŘEDA 3. 3. 2021 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za manžele Frýdlovy
10:00 Kostel pohřeb: Šebestová Karla (1971)
18:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
ČTVRTEK 4. 3. 2021 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za nenarozeného bratra a jeho * a + rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 5. 3. 2021 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
14:00 Kostel pohřeb: Holíková Anna (1938)
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o další pomoc a požehnání
SOBOTA 6. 3. 2021 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Josefa Jakubíčka k 10. výročí jeho úmrtí
18:30 Kostel za manžele Vlaďku a Petra Pelánkovy a jejich děti
NEDĚLE 7. 3. 2021 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel za * a + rodinu Botkovu a Marečkovu
10:00 Kostel za + manžela a syna Jana Uhlíka, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel za + syna Kamila Straku
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za farníky
Hlášení farnosti
28. 2. 2021
2. neděle postní

Svátky v týdnu

Neděle              3. neděle postní

 

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle postní – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

KŘÍŽOVÉ CESTY – Každý pátek od 17.45h. v kostele

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 •  

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše příspěvky na Haléř sv. Petra. Sbírka vynesla 56 636 Kč.

OZNAMUJEME

 • Od minulého týdne jsme obnovili klasický pořad nedělních bohoslužeb. Protože však je zdravotní situace neutěšená zůstáváme u registrování účastníků. Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané v době velkých zmatků příkladem zodpovědnosti. Sledujte webové stránky, protože všechna nastavená pravidla se mohou změnit!!!
 • Vstoupili jsme do postní doby – využijme ji k opravdovému obrácení. Pomocí nám v tom mohou být i nabízené aktivity, které najdete u oltáře Panny Marie a na: farnostzlin.cz/pust.
 • Doporučujeme také video-seminář manželů Smékalových – O manželství a dětech, aneb plaveme v tom s vámi a aktivitu Farní poklady.
 • Společně s nadačním fondem Credo připravujeme online postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem, která se uskuteční v sobotu 13. března v našem kostele, odkud bude streamovaná. Bližší informace k programu budou vyvěšeny na farních webových stránkách. Již nyní můžete na tuto obnovu zvát také své přátele ze společenství.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Dnes a do příští neděle probíhá přesunutá sbírka na generální opravu varhan. Děkujeme za vaše příspěvky. Doposud máme z potřebných 700 tis. Kč naspořeno 154 tis. Kč.
 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.