Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 2. do 20. 2. 2022 - 07. týden

NEDĚLE 13. 2. 2022 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžele  Jindřišku a Jiřího Pešatovy a za Boží pomoc a dar víry pro * rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu
11:30 Kostel za + Jaroslava Šulu a Boží ochranu pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Šedivou, Sytařovu a Bábovu
PONDĚLÍ 14. 2. 2022 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za Jana a Boženu Stuchlíkovy a za + rodinu Burietovu, Kožuškovu a Stuchlíkovu
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 15. 2. 2022 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Veroniku Bažovou
STŘEDA 16. 2. 2022 STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + prarodiče Annu a Jana, za zdraví a Boží pomoc pro * rodinu Varháčovu a pro Dušana
16:00 Kostel za pacienty a jejich příbuzné, zdravotníky a personál zlínské nemocnice
18:30 Kostel za všechny ovdovělé manžele
ČTVRTEK 17. 2. 2022 SV. ALEXIA A DRUHŮ, ŘEHOLNÍKŮ
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za * a + rodinu Strohbachovu, Vrtělovu a Šiškovu s prosbou o požehnání a za +++
PÁTEK 18. 2. 2022 PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Antonína Pelánka, + manželku a dvoje rodiče
17:00 Kostel adorace v rámci týdne manželství
18:30 Kostel za manžele a snoubence naší farnosti, zvláště za ty, kteří procházejí krizí
SOBOTA 19. 2. 2022 SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel  za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu a Boží požehnání a ochranu P. Marie
NEDĚLE 20. 2. 2022 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka a * rodinu
08:30 Kostel za + Karlu Šebestovou a * rodinu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za rodinu Pavelákovu a Ordeltovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Šebestovu a Hrnčířovu.

 

OZNAMUJEME:

  • Ve středu v 16 hod. bude v kostele mše sv. za pacienty, zdravotníky a personál Krajské nemocnice Tomáše Bati. Hlavním celebrantem bude Mons. Bohumír Vitásek.

 

  • Vstupujeme do Týdne manželství, který si připomeneme několika akcemi popsanými v posledním čísle Života farností. V našem kostele bude ve středu 16.2 večerní mše svatá sloužena za všechny, kteří žili v manželství, ale jeden z partnerů již zemřel a v pátek 18. 2. zveme na moderovanou adoraci pro manžele a snoubence a také večerní mši svatou, která bude obětována zvláště za manžele. Pokud budete chtít pohlídat děti staršími skauty na faře, nahlaste se přes odkaz v článku na webu farnosti. Vkládejme prosím v tyto dny úmysly manželů do svých modliteb.
  • CPR Zlín připravilo pro manžele cestu se zastaveními. Cesta bude začínat u mostu na Podvesné VI a povede po Havlíčkově nábřeží, podél řeky Dřevnice až k mostu u Baťovy nemocnice. Projít si ji společně můžete od pondělí do neděle.
  • Při mši sv. příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela. Dokončujeme realizaci nového osvětlení kostela a během celého roku pokračuje generální oprava varhan.
  • Mysleme v tyto dny v modlitbě na napjaté vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Prosme o dar míru a pokoje.