Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 8. 9. do 15. 9. 2019 - 37. týden

NEDĚLE 8. 9. 2019 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Strakovy a Janakovy
10:00 Kostel Za zemřelou Marii Burietovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel Za rodinu Horkých, Kovalských a za Věru Ševčíkovou
18:30 Kostel Za zemřelého Petra Zatloukala a živou rodinu
PONDĚLÍ 9. 9. 2019 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
06:30 Kostel za zemřelou rodinu Martinovu a dva syny
18:30 Kostel za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
ÚTERÝ 10. 9. 2019 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za zemřelé rodiče Hnilovy a zaochranu a pomoc Boží pro rodinu Kunčíkovou, Katolickou, Graube a Němcovou
STŘEDA 11. 9. 2019 STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za zemřelou Marii Koudelkovou
18:30 Kostel za živou a zemřelou rodinu Ryškovu, Válkovu a Křenovskou, duše v očistci a všechny nenarozené děti
ČTVRTEK 12. 9. 2019 JMÉNA PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu Šerých a Koutných
18:30 Kostel za zemřelého Josefa Šrenka a jeho zemřelé sourozence
PÁTEK 13. 9. 2019 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za zemřelého P. Františka Poláška ke 4. výročí úmrtí a za duše v očistci
18:30 Kostel za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
SOBOTA 14. 9. 2019 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
06:30 Kostel na dobrý úmysl
18:30 Kostel za zemřelého manžela Eduarda Gajdošíka, za zemřelé rodiče Tomšů, za rodinu Poláchovu a bratra Františka
NEDĚLE 15. 9. 2019 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za muže a ženy v našich věznicích
08:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
10:00 Kostel za biřmovance
11:30 Kostel za zemřelého Jaroslava Gajdůška a živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel na úmysl dárce