Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 6. do 4. 7. 2021 - 26. týden

NEDĚLE 27. 6. 2021 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
08:30 Kostel za Anastázii Matůšovou, za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel k pátému výročí úmrtí maminky Blanky Cekotové, za * a + rodinu a za duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Janu Zapletalovou a * i + rodinu
PONDĚLÍ 28. 6. 2021 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za rodiče Boženu a Jana Stuchlíkovi
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 29. 6. 2021 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel za rodinu Dleštíkovu, Danielovu a blízké příbuzné a za obrácení k víře
20:00 Kostel Večer chval
STŘEDA 30. 6. 2021 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
06:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel za obnovu kultury života v naší zemi a obnovení respektu k životu každého dítěte od okamžiku jeho početí
ČTVRTEK 1. 7. 2021 ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + manžela Milana Kavuliče
PÁTEK 2. 7. 2021 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
14:00 Kostel pohřeb: Zelenková Jarmila (1928)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Olivera a rodiče
SOBOTA 3. 7. 2021 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za + rodiče Hyánkovy, rodiče z obou stran, vnuka a snachu, dcery a zetě, +++
18:30 Kostel za * a + rodiny Štérovu a Olivíkovu
NEDĚLE 4. 7. 2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Stuchlíkovu, Šenkeříkovu a Ščuglíkovu
08:30 Kostel za rodinu Grossmannovou, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:00 Kostel za + rodiny Víceníkovu, Soporskou, Hýžovu +++ a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
Hlášení farnosti
26. 6. 2021
13. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Pondělí                    Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Úterý                         Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Středa                      Svátek Výročí posvěcení katedrály

Sobota                     Svátek sv. Tomáše, apoštola

NEDĚLE                    14. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě a realizaci akce Milované město.
  • Mimořádná sbírka na opravy vynesla 52 700 Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • Informace k pomoci obětem tornáda na Jižní Moravě najdete na nástěnce. Už nyní můžete své dary vkládat do pokladničky pod Judou Tadeášem.
  • Podle rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude sbírka o příští neděli 4. července 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou.
  • Toto úterý 29. června 2021 zveme na večer chval, kterým nás od 20 h. provede společenství Chvály Vizovice.
  • Zvláště mladé zveme 4. července 2021 na Velehrad, kde v rámci programu proběhne i GODZONE worship nights.
  • Během prázdnin tzn. už od příštího týdne nebude v neděle mše sv. v 11.30 h. Důvodem je uvolnění kněží k zastupování v jiných farnostech v čase dovolených. Děkujeme za pochopení.
  • V sobotu 7. srpna 2021 po ranní mši svaté pojedeme na farní pouť na Slovensko. Navštívíme poutní místa Butkov, Skalka a další. Přihlášky v prodejně Veni zaplacením předpokládané ceny 200 Kč co nejdříve.
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.