Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 11. do 20. 11. 2022 - 46. týden

NEDĚLE 13. 11. 2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + Jana Vranu, jeho + bratra Františka a jejich + rodiče
10:00 Kostel na poděkování za dožité životní jubileum,+ manžela, +rodiče a +bratra, s prosbou o ochranu a Boží pomoc, Panny Marie a andělů strážných pro * rodinu
10:30 Kostel hodová mše
11:30 Kostel za + Jarmilu a Lubomíra Novotné a * rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + manžela Jaromíra,+rodiče s obou stran a *a + rodinu
PONDĚLÍ 14. 11. 2022 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Františku Kozlovou, +++ a * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo
ÚTERÝ 15. 11. 2022 SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
17:00 Kostel za členy Matice Svatohostýnské
STŘEDA 16. 11. 2022 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
06:30 Kostel k poctě Ducha Svatého
11:00 Kostel pohřeb: Věra Včelařová (1930)
18:30 Kostel za sestry Janu a Lenku 
ČTVRTEK 17. 11. 2022 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za obrácení manžela Jaroslava
18:30 Kostel za + rodiče a +++
PÁTEK 18. 11. 2022 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
06:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + tatínka Radima Cekotu  a * rodinu
SOBOTA 19. 11. 2022 SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel na úmysl dárce
NEDĚLE 20. 11. 2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalíčkovy a + švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel za + Růženu Horníčkovou Vrbovou, k výročí úmrtí
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za * a + rodiny Nájemníkovu a Václavkovu

SVÁTKY V TÝDNU

ČTVRTEK     Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

NEDĚLE        SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

DĚKUJEME

  • Srdečně děkujeme všem, kdo přijali pozvání na Ekumenickou bohoslužbu a také vám, které jste se postaraly o občerstvení.
  • Poděkování patří i těm, kdo se v rámci vlastní křesťanské formace zúčastnili Konference o evangelizaci.

OZNAMUJEME

  • Sbírka na Charitu vynesla minulý týden 45 283 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V úterý 15. 11. bude v našem kostele v 17 hod. mimořádná mše sv. pro členy Matice Svatohostýnské a podporovatele tohoto díla, o němž bude možné následně po bohoslužbě diskutovat. Hlavním celebrantem bude vsetínský děkan ze Vsetína P. Král.
  • V sobotu 19. 11. od 18.30 jsme zváni na Jižní Svahy na Chválový večer. Zapojena bude tamější schóla a žáci naší církevní školy.
  • Prodej květin – vánočních hvězd na podporu dětské onkologie se uskuteční 2. neděli adventní, letos bude prodej na objednávku, zájemce o vánoční hvězdy prosíme, aby se zapsali do formulářů, které jsou na stolku u obětních darů, nebo přes týden v prodejně Veni.
  • Zveme všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže, které bude letos v Olomouci, a to již za týden 18.-19. listopadu. Více informací najdete na plakátku, webových stránkách či Facebooku. Přihlašovat se můžete už nyní na internetu. Na mladé lidi budeme myslet od 13. listopadu v Týdnu modliteb za mládež.