Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 12. do 5. 1. 2020 - 01. týden

NEDĚLE 29. 12. 2019 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel Na úmysl dárce
08:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
10:00 Kostel Za Boží požehnání a pomoc dětem a rodičům
11:30 Kostel Za + rodiče Dubkovy, duše v očistci, za dar víry a zdraví pro děti
18:30 Kostel Za + Františka Gajdůška a živou rodinu
PONDĚLÍ 30. 12. 2019 PONDĚLÍ 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za + Františka Hanzlíka a Josefa Macíka se synem
18:30 Kostel Za + Rudolfa Lacigu a jeho otce
ÚTERÝ 31. 12. 2019 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel Na poděkování za uplynulý rok
STŘEDA 1. 1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel Za obyvatele Zlína, kteří v tomto roce zemřou a za duše v očistci
08:30 Kostel Na poděkování za dar 60 let života a za živou a zemřelou rodinu Seidlerovu
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za sestru s prosbou o dar víry a Boží milosrdenství
18:30 Kostel Za rodinu Piknovu
ČTVRTEK 2. 1. 2020 PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za záchranu manželství a za dar zdraví
PÁTEK 3. 1. 2020 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
06:30 Kostel Za ty, kteří pečují nebo pečovali o úklid fary
18:30 Kostel Za obyvatele Burešova, personál a za umírající
SOBOTA 4. 1. 2020 SOBOTA 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za ty, co se stají či starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení prádla
18:30 Kostel Za + Marii Viškovou a manžela za živou rodinu
NEDĚLE 5. 1. 2020 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel Za + Janu Navrátilovou, živou rodinu a duše v očistci
08:30 Kostel Za + Františka Zábojníka, rodiče z obou stran, za bratry a sestry a Boží požehnání pro  živou rodinu
10:00 Kostel Za + Zikmunda Ondrušku, manželku, syna a požehnání a ochranu pro živou rodinu
11:30 Kostel Za rodinu Krajčovu a Rejškovu na poděkování za dar manželství a života
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky