Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 11. 4. do 18. 4. 2021 - 15. týden

NEDĚLE 11. 4. 2021 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel za Josefa Martince a jeho zemřelé rodiče a prarodiče
08:30 Kostel za + Karla Dekara a jeho + rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu
10:00 Kostel za + Marii Šarköziovou
11:30 Kostel za * a + farníky
13:30 Kostel pohřeb: Kočař Antonín
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za požehnání v životě syna Tomáše
PONDĚLÍ 12. 4. 2021 PONDĚLÍ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodinu Hanačíkovou, Koskubovou a Rejmanovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 13. 4. 2021 SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 14. 4. 2021 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * rodinu Gajdošovu a Ježkovu.
18:30 Kostel za zvládnutí operace a zlepšení zdravotního stavu mé matky, za zlepšení psychického stavu Jiřího Prokopa a vyřešení jeho problému, za umírajícího Vladimíra Kovaříka a šťastnou hodinu jeho smrti i posilu pro všechny pozůstalé
ČTVRTEK 15. 4. 2021 ČTVRTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + bratra Miloše
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel na poděkování za dar života vnuka Jakuba s prosbou o Boží požehnání, za + rodiče a za * a + rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 16. 4. 2021 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
10:00 Kostel pohřeb: Valerián Zdeněk (1973)
18:30 Kostel za + rodiny Kašpárkovu a Čepičkovu s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
SOBOTA 17. 4. 2021 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro rodinu Salajovou a Shaw
18:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, dvoje rodiče a * rodinu
NEDĚLE 18. 4. 2021 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání
08:30 Kostel poděkování za obdržené milosti s prosbou za dar víry pro děti, za * a + rodinu Dudrovu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za + Ludmilu Slováčkovou, + Ivo Valčíka a * rodinu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel k nedožitým narozeninám, za + Rudolfa Šimurdu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
Hlášení farnosti
11. 4. 2021
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu

NEDĚLE                    3. neděle velikonoční

MŠE SVATÉ

Stále platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu nebo patří do rizikových skupin, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle velikonoční – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

ZPOVĚĎ – 30 min. před každou mší sv. ve všední dny

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme všem, kdo minulou neděli přispěli do sbírky na kněžský seminář. Vynesla 52 tis. Kč.

OZNAMUJEME

 • Na příští neděli 3. v měsíci připadá mimořádná sbírka na opravy. Stále vybíráme na generální opravu varhan. Doposud máme z požadovaných 700 tis. Kč naspořeno 273 tis. Kč.
 • Dnes 2. neděli velikonoční vás zveme na společnou modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství. Začne v 15 hod. a bude na ní navazovat podávání sv. přijímání.
 • V sobotu 24. dubna by se měla v naší farnosti uskutečnit duchovní obnova s otcem Vojtěchem Kodetem.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně. Za březen jste v pokladničce shromáždili přes 11 tis. Kč.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.