Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 1. do 30. 1. 2022 - 04. týden

NEDĚLE 23. 1. 2022 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za + Petra Malého.
10:00 Kostel za rodinu Ondrouškovu a Chmelařovu
11:30 Kostel za zemřelou Helenu Máčalovou, rodiče z obou stran a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za bratra Václava, při příležitosti jeho 70 narozenin, s prosbou o dar zdraví a sílu do dalších let, za jeho + bratra Josefa a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu.
PONDĚLÍ 24. 1. 2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Ladislava Kovačíka, jeho + rodiče, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 25. 1. 2022 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar křtu, s prosbou za dar víry a ochranu Panny Marie v rodině.
STŘEDA 26. 1. 2022 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
06:30 Kostel k poctě sv. Judy Tadeáše s prosbou o přímluvu za uzdravení maminky Ludmily
18:30 Kostel za + Albínu Březíkovou, Ludmilu Zamykalovou a +++
ČTVRTEK 27. 1. 2022 SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
06:30 Kostel za + rodiče Bednaříkovy, + sestru s manželem a + dceru Jitku
18:30 Kostel na úmysl dárce
PÁTEK 28. 1. 2022 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + rodiče z obou stran, za rodinu Blažkovu, Sušánkovu +++ a všechny nenarozené děti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou, členku společenství Živý růženec
SOBOTA 29. 1. 2022 SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a jeho * děti
NEDĚLE 30. 1. 2022 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Ernesta Horváta
08:30 Kostel za + rodiče Pavelcovy, + Marii Kočendovou, + Annu Veselou, +++ a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Ševčíkovou
11:30 Kostel na dobrý úmysl
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

DĚKUJEME:

  • Děkujeme za vaši štědrost. Sbírka na opravy vynesla minulou neděli 68 829 Kč. Dnešní sbírku odešleme na podporu Biblického misijního díla.

 

OZNAMUJEME:

  • Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Srdečně zveme farníky na Ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v neděli 23. ledna v 16 h. v našem kostele. Bude streamovaná. Odkaz najdete na webových stránkách.
  • V následujícím týdnu se budou v kostele osazovat zbylá světla. Prosíme farníky o trpělivost. Práce budou probíhat mezi ranní a večerní mší.
  • Upozorňujeme rodiče, že už nyní mohou přihlašovat své děti na Sněženky, tedy jarní prázdniny v Rajnochovicích. Akce proběhne 7. – 11. 2. 2022, a to na Arše pro žáky základních škol a na Přístavu pro středoškoláky. Viz plakát na nástěnce.