Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 5. do 23. 5. 2021 - 20. týden

NEDĚLE 16. 5. 2021 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkyříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu.
08:30 Kostel za * a + rodinu Olšanovu, Bílkovu, Holíkovu a Ondráčkovu. Za 70. let života a duše v očistci.
10:00 Kostel na poděkování za dar života syna a zetě s prosbou o požehnání za jejich rodiny
11:30 Kostel za farníky
16:00 Kaple PM, Zlín-Příluky májová pobožnost
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + maminku Ludmilu Bluskovou a její rodinu
PONDĚLÍ 17. 5. 2021 PONDĚLÍ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Květoslavu Zavrtálkovou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 18. 5. 2021 SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání do dalších let
STŘEDA 19. 5. 2021 STŘEDA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
10:00 Alzheimer centrum za nemocné
13:00 Kostel pohřeb: Wintrová Ludmila (1943)
18:30 Kostel za + Ludmilu Odvárkovou s prosbou o požehnání pro rodinu Mačkovu a Odvárkovu
ČTVRTEK 20. 5. 2021 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
06:30 Kostel za * a + rodinu Holíkovu a Krajčovu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + manžela Ernesta, + maminku Veroniku a + tatínka Františka
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 21. 5. 2021 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za ukončení pandemie
11:00 Kostel pohřeb: Stavjaníková Josefa (1933)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka a jeho rodinu s prosbou o dar víry a ochranu P. Marie
SOBOTA 22. 5. 2021 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu, za + Marii Skácelovu a + Vladimíra Kopečného a + Helenu Cekotovou
18:30 Kostel za + manžele Bodečkovy, * rodinu Ryšavou
20:30 Kostel svatodušní vigilie
NEDĚLE 23. 5. 2021 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + Antonína Čecha, Zdenku Čechovou, rodiče z obou stran a všechny + v době pandemie
08:30 Kostel za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
10:00 Kostel 1. sv. přijímání | za + Marii Kadubcovu, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
16:00 Kostel PM Sněžné, Provodov májová pobožnost
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžele Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
Hlášení farnosti 16. 5. 2021
7. neděle velikonoční

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek                    Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Sobota                     Památka sv. Rity, řeholnice

NEDĚLE                    Slavnost Seslání Ducha Svatého

OZNAMUJEME

 • Příští neděli 23. května při mši v 10 h. přistoupí poprvé k eucharistii 25 našich dětí. Provázejme je v modlitbě.
 • Sbírka této neděle (třetí v měsíci) je na opravy. Příští neděli na církevní školy.
 • Minulou neděli jsme uspořádali farní minipouť ke kapli na Pasekách, dnes budeme putovat ke kapli na Příluku. Sraz ve 14 h. u Domova seniorů na Burešově.
 • Obnovujeme výuku náboženství pro starší ročníky. Žáci 5. tř. budou mít sraz ve čtvrtek v 15 h. na Regině; 6. a 7. tř. ve středu v 15.15 v kostele a žáci 8. a 9. tř. ve středu v 16.15 h. na faře.
 • V pátek 21. května proběhne další mládežnická bohoslužba, tentokrát v kostele a na faře v Napajedlích od 17.45 h. Viz plakát.
 • V předvečer Letnic nabízíme farníkům modlitební setkání. Uskuteční se v sobotu od 20.30 do 23 h. v kostele. Přijďte prožít čas chval, písní, svědectví a přímluvných modliteb. I nám patří Ježíšova výzva k prosbám za příchod Ducha Svatého.
 • Připomínáme, že si dárci na opravu varhan mohou ze sakristie odnést víno z arcibiskupských sklepů.
 • Knihkupectví Veni je otevřeno od pondělí do pátku 9.30–12 / 14–17 h.
 • Centrum pro rodinu Zlín připravuje na 23. května odpoledne pro rodiny s dětmi. I když nebude moci proběhnout v plném rozsahu, chystáme stanoviště pro děti, cestu pro manžele, elektrovozítka a fotokoutek. Aktivity proběhnou na parkovišti při CPR a v blízkosti kostela na Jižních Svazích. Více informací na plakátku.
 • Vyšel nový Život farnosti – vezměte prosím i těm, kdo se do kostela nedostanou.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid-19, prosíme také o modlitbu za ně.