Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 12. do 20. 12. 2020 - 51. týden

NEDĚLE 13. 12. 2020 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel za * a + rodinu Blechovu a Gajdošíkovu
08:00 Kostel za nemocnou prababičku Hedviku Davidovou a za dar pokory pro rodinu Dudrovu
09:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy a jejich rodiče, + manžele Dvorské, + manžele Hamerníkovy, + Jaroslava Nováka a celou * rodinu Dvorských
10:00 Kostel za farníky
11:00 Kostel za + Zdeňku Mejtovou
12:00 Kostel vlastní úmysl
17:00 Kostel za dar spásy pro + manžela
18:30 Kostel za + manžele Vodákovy, Holíkovy a Stanislavu Liškovou
PONDĚLÍ 14. 12. 2020 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + rodiče Andrýskovy, + manžela Miroslava a + dceru Miroslavu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 15. 12. 2020 ÚTERÝ 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za pracovníky a uživatele charitní pečovatelské služby, duše v očistci a ztracené a opuštěné děti
STŘEDA 16. 12. 2020 STŘEDA 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodiny Hubáčkovu a Švejcarovu
08:00 Kostel Zpovídání https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina Katecheze Dobrého pastýře https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel za + Ludmilu Bluskovou
ČTVRTEK 17. 12. 2020 17. PROSINCE
06:30 Kostel za + rodiče Šůstkovy a Boží požehnání pro * rodinu
16:15 Regina Katecheze Dobrého pastýře https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za * a + rodinu Mikuláškovu, Juřenovu a Šimečkovu, za duše v očistci a za ztracené a opuštěné děti
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 18. 12. 2020 18. PROSINCE
06:30 Kostel za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
10:30 Kostel pohřeb: Gajdošíková Milada (1940)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:00 Kostel Zpovídání příležitost ke svátosti smíření od 17 do 18:20 h.
18:30 Kostel za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Marii Jurákovou a * rodinu
SOBOTA 19. 12. 2020 19. PROSINCE
06:30 Kostel poděkování za 60 let života
15:30 Kostel pohřeb: Klika Zbyněk
18:30 Kostel na úmysl dárce
NEDĚLE 20. 12. 2020 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Annu a Svatopluka Aufovy a * rodinu Dvořákovu
08:00 Kostel na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro * rodinu
09:00 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel za Karla Perutku, jeho manželku, rodiče, za dar zdraví a za duše v očistci
11:00 Kostel za farníky
12:00 Kostel za + pana Mikla, + Vlaďku Petrželkovou, + Jarmilu Juřenovou a za jejich * rodiny
17:00 Kostel za * a + rodimu Babíkovou, Nosálkovou, Lahovou, Domanskou, Hasikovou a za Mirka
18:30 Kostel za + Rudolfa Šimurdu, za Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci

MŠE SVATÉ

Všední dny od 3. 12. 2020

 • Ranní v 6.30 h., a večerní v 18.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

BEZ REZERVACE!!!

Neděle

 • v 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 17.00; 18.30 h.
 • SITUACE SE MŮŽE ZMĚNIT. SLEDUJTE WEB A NÁSTĚNKY!!!

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • 30 min. před každou mší sv. ve všední dny
 • Od středy 16. 12. do středy 23. 12. budou zpovídat cizí zpovědníci:
  • dopoledne 9–11 h.
  • odpoledne 15–17 h.
 • Místní kněží budou zpovídat ve stejném období:
  • ráno 6–6.30h.
  • večer 17–18.30h.

ADORACE Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

 • Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní v pátek od 17 do 18.25 h.

FARA Kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy v 8–10 h a 14–16 h.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od čtvrtku 3. 12. je na těchto obřadech v našem kostele možná účast max. 100 lidí.

 

SLEDUJTE A FARNÍ WEB A NÁSTĚNKY, PROTOŽE SITUACE S POČTY SE STÁLE MĚNÍ!!!

OZNAMY

DĚKUJEME

 • Za nachystání setkání s Mikulášem, za sobotní duchovní obnovu pro mládež i za hlasování na podporu opravy prostoru kolem kaple na Pasekách.
 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

OZNAMUJEME

 • Dnes v neděli od 17 do 18 h. zveme na adventní virtuální „Čaj o páté“ – setkání farníků s kněžími skrze videokonferenci. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • Adventní aktivitaúkol pro 3. týden: ŠÍŘÍME RADOST – symbol smajlíka – budeme šířit radost. Radost je „nakažlivá“ jako úsměv nebo smích. Na krabici, která má být dárkem pro Ježíše, dolepíme smajlíky.
 • Společenství Zlínské chvály vás zve na večer chval, který se uskuteční v úterý 15. 12. v 19.30 h. Vzhledem k opatření bude pouze vysílání na youtube kanále farnosti.
 • Všem manželům nabízíme video-duchovní obnovu pro manžele s názvem „Přikládáme do ohně“ s manžely Smékalovými. Video bude na webu farnosti po dobu adventní.
 • Farní knihovna bývá otevřena v pondělí a ve středu 13–15 h., ve čtvrtek 14–15.30 h.
 • Zapisování intencí pro období leden–březen 2021 probíhá na webu farnosti (farnostzlin.cz/intence) nebo i osobně na faře, a to v úředních hodinách.
 • Prodejna Veni má každý všední den otevřeno 8:00–18:00 a o adventních nedělích00–11.00 / 14.00–17.00.
 • Členové eucharistické hodiny si vyzvedněte v sakristii brožurky z arcibiskupství.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Děkujeme za přinesené věci pro lidi bez domova a žádáme o další pomoc.
  • I nadále můžete přinášet napínací prostěradla, ručníky a utěrky na faru nejlépe v úřední hodiny.
  • Přispět můžete i finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Na 4. neděli adventní připravujeme Misijní „minijarmark“, pokud chcete přispět svými výrobky a podpořit tak misie nebo už doma máte připravené výrobky, můžete je přinášet na faru v úředních dnech. Může to být také cukroví, které je však třeba přinést zabalené a připravené k distribuci.
 • Charita připravuje Tříkrálovou sbírku na 9. 1. 2021. Jestli to situace dovolí proběhne standardním způsobem a budeme potřebovat koledníky. Registrujte se u pí. Gerychové na čísle 737313380; [email protected].