Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 13. 3. do 20. 3. 2022 - 11. týden

NEDĚLE 13. 3. 2022 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + manžela Vítězslava a celou * a + rodinu Bartíkovu a Hubíkovu
10:00 Kostel za + Jana Vranu, * a + rodiny Vranovu a Piknovu
11:30 Kostel za Jana a Boženu Stuchlíkovy a za + rodinu Burietovu, Kožuškovu a Stuchlíkovu
16:00 Kostel křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Chromčákovy a syny a za * rodinu Matlovu
19:45 Kostel Benefiční koncert pro Ukrajinu
PONDĚLÍ 14. 3. 2022 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + manžela, sourozence, rodiče a za zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 15. 3. 2022 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za dožitých 80 roků
STŘEDA 16. 3. 2022 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + manžele Máriu a Zdeňka Mikulkovy a * rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Hambálkovu, Cholastovu a Mazochovu
ČTVRTEK 17. 3. 2022 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Chalupovu a Lukášovu
10:00 Kostel mše sv. na Burešově
14:00 Kostel pohřeb: Brázdová Eva (1946)
17:15 Kostel za rodiny zasažené válkou na Ukrajině
18:30 Kostel za + rodiče, manžela, dvě švagrové a * rodinu Váňovu a Zbořilovu
PÁTEK 18. 3. 2022 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za kněze naší farnosti a nová kněžská povolání
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:45 Kostel křížová cesta
18:30 Kostel za + manžela Josefa Majera a + Miroslava Vašíčka a rodinu Čermákovu
SOBOTA 19. 3. 2022 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a +++
18:30 Kostel za + syna Josefa Polaštíka
NEDĚLE 20. 3. 2022 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syna Jana a jeho rodinu
08:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu
11:30 Kostel za + Karla Vývodu
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Josefa Kubánika a jeho * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

SOBOTA      Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

NEDĚLE        3. neděle postní   

 

DĚKUJEME:

Velký dík patří všem, kdo se v tyto dny věnují organizování pomoci ukrajinským uprchlíkům, i těm, kteří se v sobotu vydali s tímto úmyslem na pouť na Velehrad. Díky za vaši ochotu ubytovávat. Děkujeme všem, kdo se minulou neděli zapojili do organizování agapé a lidové snídaně.

OZNAMUJEME:

 • Dnešní sbírku odesíláme na podporu Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové. Sbírka Haléř sv. Petra vynesla 97 376 Kč a sbírka na podporu Ukrajiny 197 581 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
 • V minulém čísle Života farností najdete:
  • Odkazy na materiály použitelné v postní době; informace o konání pobožností Křížových cest; pozvání na čtvrteční mši sv. zvláště pro rodiny s dětmi; pozvánky na letošní letní tábory.
 • Na nástěnkách najdete pozvání na:
  • Postní duchovní obnovu pro mládež, duchovní obnovu pro maminky, duchovní obnovu pro rodiny.
 • Pomáháme potřebným:
  • Kdo má zájem pomoct, najde informace na farních webových stránkách.
  • V neděli 13. 3. v 19. 45. zveme na benefiční koncert pro Ukrajinu. Účinkuje pěvecký sbor Cantica laetitia Akademický sbor Technologické fakulty UTB ve Zlíně a hosté.
  • Pro utečence se daří shánět ubytování po rodinách a podařilo se zajistit i několik bytů ve zlínském “segmentu.” Byty však potřebují vybavení. Prosíme ty, kdo mají možnost poskytnout stoly, lednice, pračky, mikrovlnky či sporáky, aby se ozvali.