Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 11. do 1. 12. 2019 - 48. týden

SOBOTA 23. 11. 2019 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 24. 11. 2019 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Holbovu, Fryštackou a Cyrilku
08:30 Kostel Za rodinu Šebestovu, Hrnčířovu a Sypalovu
10:00 Kostel Za zemřelé rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel Na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ 25. 11. 2019 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR a za Fakultu technologickou
ÚTERÝ 26. 11. 2019 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelého Jaroslava Jančíka
STŘEDA 27. 11. 2019 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel
 Za živou a zemřelou rodinu Polanskou, Gabrišovu, Havelkovu, Beníčkovu a Gazdíkovu
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Žákovu, Tkadlecovu a Hrbáčkovu a za Boží požehnání
ČTVRTEK 28. 11. 2019 ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za zemřelé
PÁTEK 29. 11. 2019 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelou Annu Saurovu
18:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Jiroutovu
SOBOTA 30. 11. 2019 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Náplavovu, Otrubovu, Spasovu, Bělíčkovu a Navrátilovu
18:30 Kostel Za zemřelého Bořivoje Jakšiče, jeho rodiče a živou rodinu
NEDĚLE 1. 12. 2019 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za zemřelou Věru Zemanovou a za živou rodinu
10:00 Kostel Za zemřelého Josefa Popelku a celou rodinu
11:30 Kostel Za rodinu Barcuchovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze