Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 11. do 5. 12. 2021 - 48. týden

NEDĚLE 28. 11. 2021 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za + Annu Lednickou
08:30 Kostel za * a + rodinu Fojtů, Kotalovu, Baláčkovu a Sukupovu
10:00 Kostel za + manžela, jeho + rodiče a * rodinu s prosbou o Boží ochranu a pomoc s přímluvou Panny Marie.
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodiče Stodůlkovy a jejich syna Františka
PONDĚLÍ 29. 11. 2021 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dar Božího požehnání a za dar zdraví pro rodiče Pagáčovy.
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 30. 11. 2021 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro Ondru a za jeho vnitřní uzdravení
STŘEDA 1. 12. 2021 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
13:00 Kostel pohřeb: Jurečka Jan (1950)
18:30 Kostel za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu, Vávrovu a Šalenovu
ČTVRTEK 2. 12. 2021 ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + rodiny Novákovu a Prekopovu
PÁTEK 3. 12. 2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Aloise a Ludmilu Štěpánovy a * a + rodinu
SOBOTA 4. 12. 2021 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za nenarozené děti a jejich rodiče
18:30 Kostel na poděkování za dar 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
NEDĚLE 5. 12. 2021 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Řehůřkovu, Noháčkovu a za + rodiče Gajdošíkovy
08:30 Kostel na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + rodiče Omelkovy, * rodinu Uhlíkovu, Kadlčákovu, Šebkovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu PM
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

OZNAMUJEME

  • Po dnešních dopoledních bohoslužbách si můžete v předsíni kostela zakoupit Vánoční růži. Jde o sbírku na dětskou onkologii v Olomouci. Cena je 120,- Kč.
  • Zlínské chvály vás zvou na Večer chval. Uskuteční se v úterý 30. 11. v 19.30 h.
  • Charitou pořádaný koncert 4. 12. JE ZRUŠEN!
  • V sobotu 4. 12. se koná Misijní klubko dětí od 9 h. na faře.
  • Začal advent. V Životě farností najdete informace k plánovaným duchovním obnovám a také farní adventní aktivitě. Letos budeme „stavět“ příbytek pro narozeného Ježíše. Jak? Především zaměřením na vztahy. Dospělí mají v ŽF dvě karty s výzvami na první dva adventní týdny. Modré - modlitební jsou pro dospělé, růžové karty jsou akční a může je využít mládež, ale i dospělí.
  • Děti mají své adventní listy s úkoly připraveny u betlémské stáje, která je u oltáře Panny Marie. Za splnění úkolů si každou neděli přidají jednu cihlu. Na tu mají možnost nalepit si nejhezčí ze svých obrázků z daného týdne a vyzdobit tak naši stavbu. Prožijme nabídnutý čas aktivně!
  • Příští neděli navštíví naši farnost biskup Mikuláš. Zveme na setkání s ním zvláště rodiny s dětmi, a to při druhé a třetí mši sv.
  • Synoda v naší farnosti pokračuje prvními setkáními skupinek. Doporučujeme přečíst si na nástěnce slova papeže Františka. Modlitbu za synodu máte na kartičkách a na konci každé mše svaté, do skončení diecézní fáze synody, se ji modlíme společně. Stále se můžete zapojit. Informace u Františka Chvatíka – kontakt je na nástěnce.
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře. Doporučený příspěvek je 50,- Kč.
  • K dispozici jsou také tradiční malé adventní kalendáře, které jsou zdarma.

-----------------------------------------------

Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory nebo byli testovaní.