Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 9. do 8. 9. 2019 - 36. týden

NEDĚLE 1. 9. 2019 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého Jindřicha Kratochvíla, zemřelou rodinu a dar zdraví
08:30 Kostel Za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelou paní Evu Valáškovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Na úmysl dárce
PONDĚLÍ 2. 9. 2019 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za dceru Jitku a její babičku Margitu
18:30 Kostel Za zemřelou Zdenku Hrubou, manžela a syna, živou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ 3. 9. 2019 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
STŘEDA 4. 9. 2019 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za společenství živého růžence za živé a zemřelé členy
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
ČTVRTEK 5. 9. 2019 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze
18:30 Kostel Na poděkování za život paní Hany Růžičkové s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za zemřelé rodiče a prarodiče
PÁTEK 6. 9. 2019 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel Za ty, kteří pečují nebo pečovali o úklid fary
18:30 Kostel Za ochranu a pomoc Boží při překonání těžkého životního období
SOBOTA 7. 9. 2019 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za ty, kteří se starají nebo starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
18:30 Kostel Za zemřelého Františka Stodůlku a jeho rodiče
NEDĚLE 8. 9. 2019 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Strakovy a Janakovy
10:00 Kostel Za zemřelou Marii Burietovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel Za rodinu Horkých, Kovalských a za Věru Ševčíkovou
18:30 Kostel Za zemřelého Petra Zatloukala a živou rodinu