Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 12. do 29. 12. 2019 - 52. týden

SOBOTA 21. 12. 2019 21. PROSINCE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 22. 12. 2019 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Na úmysl dárce
08:30 Kostel Za + rodiče Ludvíka a Julii Šuranské, syna Ludvíka, dceru Vlastu, vnučku Haničku a živou rodinu
10:00 Kostel Za + rodiče, sestru a živou rodinu Smetánkovu
11:30 Kostel Za + Františka Voborníka a babičku Marii a živou rodinu Voborníkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ 23. 12. 2019 23. PROSINCE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Na úmysl studentů  a za komunitu Cenacolo a za otevření domu v ČR
ÚTERÝ 24. 12. 2019 ŠTĚDRÝ DEN
06:30 Kostel Na úmysl dárce
15:00 Kostel Za Boží požehnání a pokoj v rodinách v našem městě
23:59 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Šlosárkovu, Janáčovu, Kaňovu a Čevelovu
STŘEDA 25. 12. 2019 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel Na úmysl dárce
08:30 Kostel Za + pana Mikla a jeho rodinu
10:00 Kostel Na poděkování za dar života a dar křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Janáčovu, Šlosárkovu, Čevelovu a Kaňovu s prosbou o Boží pomoc do dalších let a o dar Ducha svatého při životním rozhodování
18:30 Kostel Za + Helenu Juřenovou a její živou rodinu
ČTVRTEK 26. 12. 2019 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
07:00 Kostel Na poděkování za dar společného života
08:30 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Vojtáskovu a Baránkovu a za duše v očistvi
11:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Marii Juránkovou a žijící rodinu
PÁTEK 27. 12. 2019 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Duroňovu, Ordeltovu a Kutrovu
18:30 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
SOBOTA 28. 12. 2019 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Za + Jarmilu Hnilicovu
18:30 Kostel Za + rodiče Jůzlovy a bratra a živou rodinu
NEDĚLE 29. 12. 2019 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel Na úmysl dárce
08:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
10:00 Kostel Za Boží požehnání a pomoc dětem a rodičům
11:30 Kostel Za + rodiče Dubkovy, duše v očistci, za dar víry a zdraví pro děti
18:30 Kostel Za + Františka Gajdůška a živou rodinu