Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 12. do 3. 1. 2021 - 53. týden

NEDĚLE 27. 12. 2020 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
07:00 Kostel za rodinu Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu a za Boží požehnání pro celou rodinu
08:00 Kostel za rodinu Hrubou, poděkování za rodiče i dar dětí
09:00 Kostel za + Leopoldu Vignerovou k nedožitým 100. narozeninám a její * a + rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a Potáčkovu
11:00 Kostel za + Aloise Hambálka a za + syna Martina Hambálka
12:00 Kostel za + maminku Julii Záleskou a * rodinu
17:00 Kostel za Jaroslava Kaňu a kmotru
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 28. 12. 2020 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + manžela Rudolfa Dostálka, + syna Rudolfa a * rodinu
18:30 Kostel (stream) na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
18:30 Kostel za dar víry a Boží vedení
ÚTERÝ 29. 12. 2020 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na úmysl dárce
06:30 Kostel za uzdravení vážně nemocného chlapce a jeho rodinu
STŘEDA 30. 12. 2020 STŘEDA 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
11:00 Kostel pohřeb: Viceník Josef (1943)
12:30 Kostel pohřeb: Šimíková Ludmila (1933)
18:30 Kostel (stream) za * a + kněze a za duše v očistci
ČTVRTEK 31. 12. 2020 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
06:30 Kostel za rodiny Strakovu a Janásovu
10:30 Kostel pohřeb: Machů Zdeněk (1939)
17:00 Kostel (stream) na poděkování za uplynulý rok
18:30 Kostel za * a + rodiny Škubalovu, Štětkářovu, Salajovu a Shaw
18:30 Kostel na poděkování za uplynulý rok
PÁTEK 1. 1. 2021 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
08:30 Kostel (stream) za * a + farníky
08:30 Kostel za obyvatele města Zlína, kteří v tomto roce zemřou
08:30 Kostel za rodinu Starostkovu
08:30 Kostel za * a + rodiny Piknovu, Vranovu a Veselou a za nenarozené děti a +++
SOBOTA 2. 1. 2021 PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
06:30 Kostel za Boží požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu, za duše v očistci a nenarozené děti
15:00 Kostel zádušní: Polášek Ivan
18:30 Kostel (stream) za * i + rodinu Verbergrovu, za + Miroslava Palíška a * rodinu Palíškovu
18:30 Kostel za Františku Hodovskou, jejího manžela a celou * a + rodinu
NEDĚLE 3. 1. 2021 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:30 Kostel (stream) za farníky
08:30 Kostel za + rodiče Libuši a Josefa Doležalovy
08:30 Kostel za * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
08:30 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Válkovu a Andrýskovu

Hlášení farnosti
20. 12. 2020

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Svátky v týdnu

Pondělí             Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

Pátek                 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Sobota              Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Neděle              2. neděle po Narození Páně

MŠE SVATÉ

Všední dny od 28. 12. 2020

 • Ranní v 6.30 h., a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).
 • 31. 12. budou mše svaté v: 6.30; 17.00; 18.30 h. (všechny s rezervací; večerní přenášeny přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle a slavnosti od 28. 12. 2020

 • Slavnost Matky Boží, Panny Mariepouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

 • neděle po Narození Páně – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli a 1. ledna od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • Jen po individuální domluvě.

FARA

 • Kancelář v příštím týdnu nefunguje.

SVATBY A POHŘBY

 • Od neděle 27. 12. je na těchto obřadech v našem kostele možná účast max. 30 lidí.

 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za přípravu: letošní adventní aktivity, vánočních svátků, pomoci lidem bez domova
 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

 

OZNAMUJEME

 • Vzhledem k vážné zdravotní situaci je v našem kostele omezen počet lidí na jedné bohoslužbě na 30 lidí. Nedělní bohoslužby budou pouze pro ty, kdo na ten den mají objednaný úmysl mše sv. Za každou rodinu může přijít pět lidí. Mše bude pouze jedna v 8. 30 h. – přenášena přes internet - farnostzlin.cz/live
 • Členové eucharistické hodiny vyzvedněte si v sakristii brožurky z arcibiskupství.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Charita ZRUŠILA Tříkrálovou sbírku, která měla být 9. 1. 2021. Jestli to situace dovolí proběhne nestandardním způsobem v jiném termínu, který bude včas zveřejněn.