Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 1. do 29. 1. 2023 - 04. týden

NEDĚLE 22. 1. 2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za moudré rozhodnutí o dalším životě vnučky a vnuka, za + rodiče a +++
10:00 Kostel za * a + rodinu Malinovu, Kutrovu, Miklovu a Dalajkovu
11:30 Kostel na poděkování za dožití 90 let naší maminky Anny Končákové, za * a + rodinu a za +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Mario Hlaďáčka
PONDĚLÍ 23. 1. 2023 PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za manžele Šenkeříkovy a jejich dvě nepokřtěné děti
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 24. 1. 2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za Boží vedení pro naši vládu a prezidenta
STŘEDA 25. 1. 2023 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar křtu, za obrácení našeho národa
18:30 Kostel na požehnání pro Marii Horákovou a její rodinu
ČTVRTEK 26. 1. 2023 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
06:30 Kostel za + Marcelu Šenovou a duše v očistci
18:30 Kostel za + Albínu Březíkovou, Ludmilu Zamykalovou a +++
PÁTEK 27. 1. 2023 SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
06:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Jana a Ludmilu Šeré a + syna Jaroslava Šerého a +++
SOBOTA 28. 1. 2023 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Aloisii a Josefa Doleželovy, * a + rodinu a +++
18:30 Kostel za + Annu a Rudolfa Kavalcovy a za * rodinu
NEDĚLE 29. 1. 2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za * a + rodiny Wygrysovou a Gajdaczkovou
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za + Helenu Máčalovou, + rodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, dvoje rodiče a * rodinu Ryšavou.

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

STŘEDA       Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

ČTVRTEK     Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

SOBOTA      Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

NEDĚLE        4. neděle v mezidobí                                                  

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme za vaši štědrost při sbírce na podporu mladých lidí, kteří pojedou na světové setkání mládeže do Lisabonu. Sbírka vynesla 53 523 Kč. Dnešní sbírku budeme odesílat na podporu Biblického apoštolátu.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě farního plesu.

 

OZNAMUJEME

  • V rámci modliteb za jednotu křesťanů vás zveme dnes v neděli v 16 hod. do našeho kostela na Ekumenickou bohoslužbu.
  • Ve čtvrtek se na Regině uskuteční další Otevřené setkání určené především pro ty, kdo hledají cestu do společenství. Bližší informace na plakátu.
  • Zveme rodiny s dětmi na farní karneval. Uskuteční se příští neděli v 15 hod. na Regině.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Prosím, myslete i na ty, kteří se do kostela nedostanou.