Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 7. do 24. 7. 2022 - 29. týden

NEDĚLE 17. 7. 2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžela a za * a + rodiny Šerých a Koutných
08:30 Kostel za * a + rodiny Polomíkovu a Lysoňkovu
10:00 Kostel za * a + farníky
18:30 Kostel za + rodiče Šrmanovy a Žákovské, syna, manžela a +++ a za dar zdraví pro * rodinu
PONDĚLÍ 18. 7. 2022 PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za navrácení zdraví a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel za + Františka a Marii Kaplanovy a * rodinu.
ÚTERÝ 19. 7. 2022 ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžela Štefana Ďurču, + rodiče z obou stran a 2 + bratry Antonína a Jaroslava a za +++
STŘEDA 20. 7. 2022 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na poděkování za dar svátostného manželství s prosbou o Boží pomoc a vedení do dalších let
11:00 Kostel pohřeb: Květák Bohuslav (1945)
18:30 Kostel za + rodiny Valentovu, Balajkovu, + Josefa Juřenu  s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu.
ČTVRTEK 21. 7. 2022 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Jana a Gabrielu Talašovy
18:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a * rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie
PÁTEK 22. 7. 2022 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za + Aloise Štěpána, + manželku a * a + rodinu
SOBOTA 23. 7. 2022 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Mackovu a Hrůzovu, nenarozené děti a +++
18:30 Kostel za * a + farníky
NEDĚLE 24. 7. 2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za dar života a křtu vnoučat s prosbou o ochranu Panny Marie
08:30 Kostel za + manžela, jeho sestru, její syny a rodiče z obou stran s prosbou o přímluvu Panny Marie pro * rodinu
10:00 Kostel za + Františka Zábojníka, rodiče z obou stran, bratry a sestry s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodinu
18:30 Kostel za + rodiče Cekotovy a * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PÁTEK Svátek sv. Marie Magdalény

SOBOTA Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

NEDĚLE 17. neděle v mezidobíOZNAMUJEME:

  • Dnes probíhá pravidelná sbírka na opravy kostela.
  • V pátek bude uzávěrka prázdninového čísla Života farností.
  • Centrum pro rodinu pořádá pro prarodiče s vnoučaty pouť na Butkov a Skalku u Trenčína. Uskuteční se 23. 7. Přihlašovat se můžete v prodejně Veni a na www.cpr-zlin.cz 
  • Papež vyhlásil Světový den prarodičů. Připadá na 25. červenec. V tento den je možné získat plnomocné odpustky. Bližší informace naleznete v kostelní vývěsce.
  • Následující neděli bude v 10 hod. pouťová mše sv. v Jaroslavicích. Pořad bohoslužeb ve farním kostele se tím nezmění.
  • Na nástěnkách najdete pozvání na: pobyty pro seniory, pouť rodin na Svatý Hostýn, pouť do Medjugorje, duchovní cvičení ve Štípě, exercicie pro dívky v Hoštejně, setkání mládeže                   v Hradci Králové a další