Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 11. do 17. 11. 2019 - 46. týden

SOBOTA 9. 11. 2019 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 10. 11. 2019 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za trpící a pronásledované křesťany ve světě
08:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Piknovu a Vranovu
10:00 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kvasnicovu. Olšanovu, Holíkovu a za duše v očistci
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelé rodice Chromkovy, syna Antonína, snachu Marii a živou rodinu Chromkovu
PONDĚLÍ 11. 11. 2019 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Blažkovu a Sušánkovu, duše v očistci a všechny nenarozené děti
18:30 Kostel Za chemiky, laboranty, hygieniky, potravináře a za další úmysly studentů
ÚTERÝ 12. 11. 2019 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za nenarozené děti a pomoc matkám v tísni
STŘEDA 13. 11. 2019 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Navrátilovu a Bestendingovu
18:30 Kostel Za zemřelého Pavla Burietu, živou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 14. 11. 2019 ČTVRTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze
18:30 Kostel Za zemřelého Josefa a Annu a Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
PÁTEK 15. 11. 2019 SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Na poděkování za dar života a živou rodinu
18:30 Kostel Za Marii a Miroslava Žůrkovi, zetě, vnuka a pravnuka
SOBOTA 16. 11. 2019 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za rodinu Galatíkovu a Jakubíčkovu
18:30 Kostel Za zemřelého Ladislava Barcucha, jeho zemřelé rodiče a zemřelého Miroslava Machů
NEDĚLE 17. 11. 2019 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého Miloslava Polanského a živou rodinu
08:30 Kostel Za rodinu Strakovu a Janásovu
10:00 Kostel Za zemřelou maminku Marii Jenischovou
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelého Josefa Čecha a jeho rodinu a za rodiče Bobákovy a Čechovy