Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 11. do 29. 11. 2020 - 48. týden

NEDĚLE 22. 11. 2020 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + manžely Hudečkovy a Gajdošíkovy a * rodinu
08:30 Kostel za + maminku Marii Jenischovou
08:30 Kostel za + Karla Staňka, Marii Kopečnou a jejich * a + rodinu
PONDĚLÍ 23. 11. 2020 SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + rodiny Fryštackou, Holbovu a Cyrilku
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 24. 11. 2020 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za rodiny Babíkovu, Nosálkovu a Lahovu
STŘEDA 25. 11. 2020 SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za paní Annu Šaurovou a rodinu Obadalovu
08:00 Kostel Zpovídání 8–10 h. https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

18:30 Kostel na poděkování za život pí. Hany Drábkové a Silvie Růžičkové s prosbou o požehnání do dalších let
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

ČTVRTEK 26. 11. 2020 ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Fornůskovy, syna, dceru a snachu
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za dar víry pro Janu Šafránkovou, manžela a děti s prosbou o ochranu Panny Marie
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 27. 11. 2020 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Gustava a Annemarii Mědílkovy, prarodiče a * rodinu
17:00 Kostel Zpovídání 17–18 h. příležitost ke svátosti smíření od 17 do 18 h.
18:30 Kostel za + Pavla Mironova a * rodinu
SOBOTA 28. 11. 2020 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Jana Žalmánka a * a + rodinu
18:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel na úmysl dárce
NEDĚLE 29. 11. 2020 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Barcuchovu
08:30 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovou a švagra Ladislava Petřvalského
08:30 Kostel za + rodiče Miladu a Antonína Barboříkovi, za + bratra Antonína a Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci

Hlášení farnosti 22. 11. 2020

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

MŠE SVATÉ

Všední dny od 23. 11. 2020

 • Vracíme se k všednodennímu pořadu bohoslužeb s maximální účastí 20 lidí. Ranní v 6.30 h, a večerní v 18.30 h., která bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live).
 • Pro účast na bohoslužbě se zapište na webu (cz/rezervace). Přednost má rodina, která zadala intenci.

Neděle

 • Nedělní mše svaté bez účasti lidu můžete sledovat přes internet, a to:
 • v 8.30 h. pro farnost Filipa a Jakuba
 • v 10.00 h. pro farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude možno v následujících týdnech přijmout v tyto časy:

Neděle

 • ráno od 7 do 8 h.
 • odpoledne od 15 do 16 h.

Přístup do kostela bude v tu dobu hlavním vchodem po max. 20 lidech.

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • Středa od 8 do 10 h.
 • Pátek od 17 do 18 h.
 • Individuální domluva zůstává.

ADORACE Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA Kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od pondělí 23. 11. je na těchto obřadech možná účast max. 20 lidí.

 

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:

 • Dnes od 17 do 18 h. zveme na druhý virtuální „čaj o páté“ – setkání farníků s kněžími skrze videokonferenci. Téma: „Jak se to stalo, že jsem knězem.“ Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • Od následujícího týdne začíná výuka náboženství pro 1. a 2. třídy.
 • Červená středa – je název iniciativy na podporu pronásledovaných křesťanů. Vyzýváme vás k zapojení se modlitbou a rozsvícením červeného světla (barvy krve) v oknech vašich bytů. Akce je vyhlášena na 25. listopad.
 • Pro pořízení vánočních dárků pro děti na Ukrajině sledujte web Charity.
 • Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici nové farní kalendáře, jejichž zakoupením přispějete na kamerový systém v kostele. Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný. K dispozici už jsou i letošní Adventní kalendáře s magnetkou.
 • Adventní aktivita (určená zejména rodinám s dětmi, ale zapojit se může kdokoliv):

Základním mottem letošní aktivity, při které se spojíme s farností na JS, bude DAR. Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, ve kterém žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, Boží Syn. Úkol na tento týden: Připravíme si krabici, kterou buď pomalujeme, nebo polepíme jednobarevným papírem, a kterou budeme po dobu adventu zdobit symboly pro splněné úkoly. Podrobný popis aktivity a jednotlivých úkolů najdete v ŽF (vyjde příští neděli) a na webu farnosti.

 • Výzva pro děti: Blíží se svátek sv. Mikuláše a my bychom s ním chtěli natočit rozhovor. Protože děti mají určitě na sv. Mikuláše nějaké otázky, máme tady výzvu, ať je posílají buď na farní e-mail nebo do farní schránky do 1.12.2020. Do předmětu nebo na obálku, prosím, napište „Mikuláš“.
 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál. Děkujeme.
 • Kvůli omezenému osobnímu kontaktu jsme spustili zapisování intencí na webu farnosti pro období leden–březen 2021 (farnostzlin.cz/intence). Zapisovat intence můžete i osobně na faře, a to v úředních hodinách.
 • Od 18. listopadu nabízí prodejna Veni možnost vyzvednout si objednané knížky, víno, svíčky i cokoliv jiného, co potřebujete. Objednávat můžete na e-shopu Karmelitánského nakladatelství www.ikarmel.cz (využijte možnost – osobní odběr – prodejna Zlín). Nebo emailem [email protected], popřípadě telefonicky 736 522 831. Zájemce můžeme provést naším knihkupectvím také virtuálně. Jsme tu pro Vás s chytrým telefonem v ruce. Stačí si domluvit čas hovoru. Knihy dle vašeho přání předvybereme a prolistujeme je společně na dálku. Své objednávky si můžete vyzvednout v „okénku“ našeho knihkupectví, které je otevřeno každý všední den od 9.30 do 17.00 hodin.
 • Prosíme hlasujte pro podporu projektu obnovy prostoru kolem kaple na Pasekách


https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin