Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 8. 3. do 15. 3. 2020 - 11. týden

NEDĚLE 8. 3. 2020 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za dar obrácení v rodině
08:30 Kostel Za * a + rodinu Holbovu a Fryštackou a Cyrilku
10:00 Kostel Za + Josefa Jakubíčka a jeho + rodiče a duše v očistci
11:30 Kostel Na poděkování za 74 let života a za * a + rodinu Olšanovu a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + farníky
PONDĚLÍ 9. 3. 2020 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za nenarozené děti a za pomoc matkám v tísni
18:30 Kostel Za umělce, fotografy a dizajnéry a na úmysly studentů
ÚTERÝ 10. 3. 2020 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za * a + členy živého růžence
STŘEDA 11. 3. 2020 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + Petra Moravce a celou rodinu
13:00 Kostel Pohřeb: Josef Zajíc
14:30 Kostel Pohřeb: Zdeňka Krupicová
18:30 Kostel Za + manželku Helenu, * rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 12. 3. 2020 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + manžela Vítězslava Bartíka a * a + rodinu a za + rodiče a sourozence Hubíkovy
18:30 Kostel Za * a + rodinu Jiroutovu
PÁTEK 13. 3. 2020 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + Jana Vranu a * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
SOBOTA 14. 3. 2020 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, za + Jaroslava Cekotu a duše v očistci
18:30 Kostel Za + Jana Pelcla, + dvě manželky a + dceru
NEDĚLE 15. 3. 2020 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za rodinu Šebestovu
10:00 Kostel Za + Jana Pechance, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel Za + Zdeničku Mejtovou Lamperovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Aloise Skoumala a rodinu Biháriovou

Děkujeme:

  • Děkujeme za vaši štědrost při sbírce minulou neděli. Na pomoc Sekci pro mládež s vydáním dokumentu Christus vivit odesíláme 30% tzn. 13 000 Kč.

 

 

Oznamujeme:

  • Z dnešní sbírky budeme 30% odesílat na pomoc Studentského Velehradu. Příští neděli podpoříme veřejnou sbírku pro Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně.

 

  • V sobotu odpoledne se v našem kostele uskuteční Setkání modlitebních společenství, které je otevřené pro všechny farníky a je možné jej brát jako farní duchovní obnovu. V rámci odpoledního programu začínajícího ve 13 hod. budou dvě přednášky o Úctě a chvále vedené Janou a Máriou Strežovými a doprovázené společenstvím Zlínské chvály. V rámci programu bude i příležitost ke svátosti smíření, k prožití mše svaté a večeru chval. Během odpoledne je zajištěno pohoštění a hlídání dětí. Bližší informace naleznete na plakátku a v Životě farností.

 

  • V rámci našeho života s Božím slovem máme možnost o svých zkušenostech, pochybnostech či otázkách společně mluvit. Dnes, jako i minulou a každou následující postní neděli, nabízíme prostor k takovéto debatě v Klubu pod kánoí od 16 do 17 hod. Nazvali jsme ji Effatha (otevři se), protože právě o otevřenost vůči Bohu i druhým lidem nám jde.
  • V sobotu dubna proběhne v kostele ve Zlíně na Jižních Svazích Děkanátní setkání mládeže s tématem Mládenče, pravím ti, vstaň! Lk 7,14. V 9:00 mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem pro veřejnost a pak bohatý program. Registrace od neděle 8. března od 21:00 do konce března – kvůli přednáškám a obědu. Další informace na webu a v Životě farností.