Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 2. do 9. 2. 2020 - 06. týden

NEDĚLE 2. 2. 2020 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za + Petra Moravce a za * rodinu
08:30 Kostel Za * a + rodinu Věrných
10:00 Kostel Za + manžele Mitáčkovy a rodiče, + manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy a + Jaroslava Nováka a * rodinu Dvorských
11:30 Kostel Za + Helenu Máčalovou, za + rodiče Máčalovy a Mikuláškovy a za * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + farníky
PONDĚLÍ 3. 2. 2020 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za + rodiče Kamasovy a sestru Marii
18:30 Kostel Za fakultu humanitních studií a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 4. 2. 2020 ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + klienty charitní služby Samaritán
STŘEDA 5. 2. 2020 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel Za * a + rodiny Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu
18:30 Kostel Za + rodiče a sestru a * rodinu
ČTVRTEK 6. 2. 2020 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Svobodovu, Morbicerovu, Hlaváčovu a duše v očistci
18:30 Kostel Za * a + rodinu Žákovu, Tkadlecovu a Korytářovu a za Boží požehnání
PÁTEK 7. 2. 2020 PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel Za ty kteří pečují či pečovali o úklid fary
18:30 Kostel Poděkování za manžela s prosbou za dary Ducha svatého pro něho
SOBOTA 8. 2. 2020 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za * a + rodinu Šedivou
08:00 Kostel Za nemocné naší farnosti
18:30 Kostel Za * a + rodinu Ševčíkovu
NEDĚLE 9. 2. 2020 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání i pro celou rodinu
11:30 Kostel Za * a + rodinu Konečnou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + rodiny Marečkovu a Židkovu

Děkujeme:

  • Děkujeme všem matkám, které přijaly pozvání a jely se modlit se za své děti při Hromniční pouti ve Šternberku.

 

 

Oznamujeme:

  • Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.
  • Příští sobotu bude v 8h mše svatá s hromadným udělováním pomazání nemocných. Pomazání mohou přijmout lidé nemocní nebo ti, kterým díky věku ubývají síly.
  • Zveme děti i celé rodiny na farní karneval, který se uskuteční příští neděli 9. února ve velkém sále na Regině. Vstupné je dobrovolné.
  • Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích začíná v neděli 2. února opisovat Písmo svaté, evangelium svatého Marka. Také naši farníci se mají možnost připojit k této iniciativě. Opisuje se každou neděli a středu dopoledne po osmé mši svaté a v postní době také v neděli odpoledne po pobožnosti křížové cesty.
  • Charita vyhlásila veřejnou sbírku na podporu Církevní základní a mateřská školy ve Zlíně. Bližší informace naleznete na letáčcích mezi tiskovinami vzadu v kostele.