Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 12. do 19. 12. 2021 - 50. týden

NEDĚLE 12. 12. 2021 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel na poděkování za 80 let života a * a + rodinu Hašovu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel za nedožitých 100 let Josefa Mikuláška a jeho + manželku Jarmilu 
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za vysvobození od zlého pro Miroslava, Jaroslava, Zuzanu, Filipa, Marii, Markétu, Oldřicha, Jarmilu a jejich rodiny
PONDĚLÍ 13. 12. 2021 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro Lucii a její rodinu
18:30 Kostel za rodiče Helenu a Josefa Magdikovi z Pruského a švagra Jána Podskoča z Ilavy a za celou * rodinu z Nedašovy Lhoty
ÚTERÝ 14. 12. 2021 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 15. 12. 2021 STŘEDA 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Filoménu Jenišovu + rodiče a sestru Marii
11:00 Kostel pohřeb: Bařinová Jitka (1947)
12:30 Kostel pohřeb: Hozová
18:30 Kostel za + tatínka Radomíra Čuříka a * rodinu
ČTVRTEK 16. 12. 2021 ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Annu Pekárkovu, + rodiče a + bratry Bedřicha a P. Josefa
18:30 Kostel za spásu duší rodičů Šůstkových
PÁTEK 17. 12. 2021 17. PROSINCE
06:30 Kostel za brzké uzdravení Stanislava Gajdošíka a jeho * a + rodinu
11:00 Kostel pohřeb: Gabčo Bartoloměj (1945)
12:30 Kostel pohřeb: Řezáč Miroslav (1926)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marii Němečkovou, jejího + manžela Františka, + děti a vnuka
SOBOTA 18. 12. 2021 18. PROSINCE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel za + rodiče Pechalovy a Holíkovy a za + manžela Stanislava
NEDĚLE 19. 12. 2021 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za Boží milosrdenství pro + osobu
08:30 Kostel za + Ludmilu Drgovou, + manžela a nenarozené děti
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Ludmilu a Josefa Odvárkovy s prosbou o Boží pomoc pro * rodinu
  • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře. Doporučený příspěvek je 50,- Kč.
  • Arcibiskupské sklepy budou příští neděli 19. 12. po mši v 7, 8.30 a 10 h. prodávat před kostelem svá vína.
  • Dny a hodiny, ve kterých se budete moci zde v kostel vyzpovídat i u cizích zpovědníků najdete v posledním čísle Života farností a na vnitřní nástěnce. Využijte této příležitosti a nenechávejte zpověď až na poslední chvíli.
  • Prodejna Veni bude otevřena 3. a 4. neděli adventní vždy od 8 do 12.45 h.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM:

  • Na Štědrý den připravujeme ve spolupráci s Červeným křížem balíčky pro lidi bez domova, které jim budou předány při večeři na Štědrý den otcem Kamilem a Miroslavem. Pokud chcete přispět k této Štědrovečerní večeři domácím cukrovím, můžete je přinést na faru nejpozději ve čtvrtek 23. prosince.
  • Přispět můžete i finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky použijeme k přímé pomoci lidem v nouzi. Děkujeme jménem všech potřebných za vaši štědrost.

 

 

 

Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; v kostele používejte dezinfekci, respirátory a rozestupy; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory.