Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 11. do 14. 11. 2021 - 45. týden

NEDĚLE 7. 11. 2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Dekarovu, Petřekovu a Šebestovu
10:00 Kostel za + mamimku Marii Jenischovou
11:30 Kostel za + Albínu a Oldřicha Obdržálkovy a Annu a Bohuše Dřevojánkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
PONDĚLÍ 8. 11. 2021 PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Olivíkovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 9. 11. 2021 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 10. 11. 2021 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * i + kněze naší farnosti
18:30 Kostel za rodinu Hodgson s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 11. 11. 2021 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel na poděkování za 54 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:00 DS Burešov za nemocné
18:30 Kostel za + Anežku a Jana Bečkovy
PÁTEK 12. 11. 2021 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za řádového bratra Josefa Šrenka
15:00 Kostel kremace: Horalík Jiří (1942)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marii a Miroslava Žůrkovy, zetě, vnuka a pravnuka s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
SOBOTA 13. 11. 2021 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
06:30 Kostel za nenarozené děti
12:30 Kostel pohřeb: Koutná Marie (1936)
14:00 Kostel pohřeb: Michalíková Anna (1940)
18:30 Kostel za + Zdeňku a Miroslava Bábkovy a Huberta Ambrose
NEDĚLE 14. 11. 2021 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Josefa Novosada, + rodiče a švagry Jaroslava a Vojtěcha
10:30 Kaple sv. Martina v Přílukách Svatomartinská pouť - Zlín - Příluky
11:30 Kostel za + rodiče Chromkovy, syna Antonína, snachu Marii a za * rodinu Chromkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Piknovu
  • Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníci fary používají roušky, eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední.
  • Tradiční Svatomartinská pouť na Příluku bude v neděli 14. 11. v 10. 30 h. Jste srdečně zváni.
  • Příští neděli se uskuteční Sbírka na Charitu.
  • V pátek 12. listopadu bude setkání mladších biřmovanců. O. Miroslav zve všechny již na večerní mši svatou. Po ní bude setkání pokračovat v sále na Regině.
  • V sobotu 20. 11. se bude v Otrokovicích konat Děkanátní setkání mládeže. Více informací naleznete na plakátku a webu. Mládeži, pozvěte své kamarády.
  • V sakristii jsou k dispozici časopisy Tarsicius a IN! Od ledna příštího roku bude možné časopis IN! objednat bezplatně. Tak jako si je možné objednávat ministrantský časopis Tarsicius. Předplatné bude hrazeno z Nadačního fondu časopisu z darů od sponzorů a drobných dárců.