Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 8. do 23. 8. 2020 - 34. týden

NEDĚLE 16. 8. 2020 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu a Hašovu
08:30 Kostel za + Annu Bořutovu a manžela, rodiče, sourozence s prosbou o Boží požehnání * rodině
10:00 Kostel za * a + farníky
11:30 Kostel za + Karla Vývodu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela a syna Jana, * rodinu Uhlíkovu a duše v očistci
PONDĚLÍ 17. 8. 2020 PONDĚLÍ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
18:30 Kostel za + manžela Josefa Majera a rodinu Čermákovu
ÚTERÝ 18. 8. 2020 ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dobrý průběh operace a za operujícího lékaře
STŘEDA 19. 8. 2020 SV. JANA EUDESE, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Rafajovy, + dva zetě a duše v očistci
18:30 Kostel za + manžele Jana a Annu a * rodinu
ČTVRTEK 20. 8. 2020 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Černou
18:30 Kostel za + rodiče Váňovy, + snachy Růženu, Evu a zetě Františka a * rodinu
PÁTEK 21. 8. 2020 PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
06:30 Kostel za * a + rodinu Stuchlíkovu, Šenkeříkovu a Ščuglíkovu
13:30 Kostel pohřeb: Kotková Anna
15:00 Kostel pohřeb: Škola Pavel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování a s prosbou o Boží požehnání
SOBOTA 22. 8. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
06:30 Kostel za * a + uklízející našeho kostela
18:30 Kostel za + rodiče Kovářovy, bratra, sestru a syna
NEDĚLE 23. 8. 2020 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za Václava Ordelta
08:30 Kostel za + rodiče Dědkovy, zetě Václava a Josefa
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy, + manžela Jaroslava, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel za * a + farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Piknovu, Vranovu a Veselou

Děkujeme

  • Děkujeme všem, kdo přispěli k realizaci farního putování do Štípy.
  • Děkujeme všem pomocníkům, kteří pomohli po páteční bouři uklízet faru.

Oznamujeme

  • Na základě nařízení vlády je nutné užívání roušek při organizovaných akcích ve vnitřních prostorách s účastí nad 100 lidí, což jsou i bohoslužby. Žádáme proto farníky, aby toto nařízení vzali v úvahu při účasti na nedělních bohoslužbách.
  • Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na nemocničního kaplana do zlínské nemocnice. Další informace na nástěnce.
  • V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Další informace na webu.
  • Zveme především mladší generaci na letošní festival UNITED, který vzhledem k situaci s Covid 19 proběhne letos Festival startuje v pátek 21. srpna v 18.30 hodin, živě ho bude částečně přenášet také TV Noe. Více k programu ve vývěsce v kostele nebo na webu www.festivalunited.cz.
  • Nadační fond Credo zve na workshop o Božím slově. Uskuteční se v sobotu srpna v sále budovy Regina. Program povede Martina Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého, která je odbornicí na kulturu mluveného slova. Zváni jsou lektoři, kteří již Boží slovo čtou, ale také zájemci, kteří tuto touhu mají v srdci. Bližší informace a přihlášku naleznete na webu.
  • sobotu 29.srpna v 10.15 jsou zvány všechny rodiny na Hostýn na mši svatou s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Více informací naleznete na plakátku v kostele.