Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 6. do 14. 6. 2020 - 24. týden

NEDĚLE 7. 6. 2020 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za * a + rodinu Martincovu a Kozubíkovu
08:30 Kostel za * a + rodiny Malenovskou a Čechovu
10:00 Kostel za * a + rodinu Malotovu a duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za Boží milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu a Andrýskovu
PONDĚLÍ 8. 6. 2020 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dárce kostní dřeně
18:30 Kostel na poděkování za úspěšné dokončení studia s prosbou o pomoc při dalším rozhodování
ÚTERÝ 9. 6. 2020 SV. EFRÉMA SYRSKÉHO, JÁHNA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 10. 6. 2020 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
18:30 Kostel za + rodiče Malavíkovy, + Jaroslava Malovaného a ochranu Panny Marie pro * rodinu
ČTVRTEK 11. 6. 2020 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
06:30 Kostel na poděkování za dar života a za větší úctu k Eucharistii
17:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
PÁTEK 12. 6. 2020 PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Antonína Pelánka, manželku a rodiče z obou stran
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za růst víry u těch, kdo byli biřmováni v roce 2017
19:30 Kostel Noc kostelů
SOBOTA 13. 6. 2020 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Řehůřkovu a Noháčkovu
18:30 Kostel za * a + členy rodiny Machalíčkovy, Sedlářovy a Kocourkovy
NEDĚLE 14. 6. 2020 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františku Malou
10:00 Kostel na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let
11:30 Kostel za * a + rodinu Rajnohovu a Hodovskou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + tatínka Stanislava Vrbíka, + prarodiče a rodiče Zvoníčkovy a jejich 5 dětí

Děkujeme

 • Díky za pomoc s dezinfekcí lavic po bohoslužbách. Stále potřebujeme dobrovolníky. Hlaste se prosím v kanceláři, nebo jednoduše zůstaňte po mši a nabídněte se k pomoci těm, kteří už tam pracují.

 

Oznamujeme

 • Na slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 11. 6. bude celodenní adorace a jedna mše sv. navíc v 17 hod.
 • Bohoslužba ke cti sv. Antonína bude, jako každý rok, na Cigánově v sobotu 13. 6. v 18 hod.
 • Zpovídání – vizte plakát na dveřích kostela
 • Klub pod kánoí je již v provozu. Jste zváni k posezení s přáteli a také k obnovené službě obsluhy za barem.
 • Zapisování intencí na další čtvrtletí (červenec–září) si stále můžete zapisovat v úřední hodiny ve farní kanceláři.
 • Přihlášky do výuky náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo jsou ke stažení na webu, odevzdávejte prosím na faru do konce června.
 • Přihlášky k biřmování, které plánujeme v dalším roce, jsou k vyzvednutí v sakristii či ke stažení na webu. Odevzdávejte prosím na faru do konce června.
 • Patříme k sobě? Vytváříme databázi kontaktů, abychom mohli dosáhnout k farníkům, především k těm, kdo se lehce mohou dostat do izolace a ztratit kontakt. Uplynulá doba karantény nám ukázala jak je naše síť vztahů a pomoci děravá. Nebojte se vyplnit a odeslat nabídnutý formulář. Mimo krizová období se touto cestou budou šířit informace, nabídky ze života církve a formační materiály.
 • Postní pokladničky – můžete od příští neděle přinášet do kostela.
 • Římskokatolická farnost Filipa a Jakuba vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v kanceláři. Podrobnější informace naleznete na vývěskách. Zájemci se mohou hlásit písemně do 26. 6. 2020 na faře.