Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 1. do 9. 1. 2022 - 01. týden

NEDĚLE 2. 1. 2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za zdraví, dar víry a ochranu Panny Marie pro rodinu Salajovou a Shaw
10:00 Kostel za + Ivetu a celou její širokou rodinu
11:30 Kostel za zdraví a pokoj v rodině, za těžce nemocnou maminku Helenu, za obraceni Dušana s prosbou o Boží pomoc.
18:30 Kostel za + Miroslava Zikmunda, dar Ducha Svatého pro syna Miroslava, Marii, Janu a Martinu Macalíkovy a +++
PONDĚLÍ 3. 1. 2022 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
06:30 Kostel za + rodice Hyánkovy, prarodiče z obou stran, vnuka Jarka, Miroslavu, dvě dcery, tři zetě a +++
18:30 Kostel Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 4. 1. 2022 ÚTERÝ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 5. 1. 2022 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * a + rodinu Mazochovu
11:00 Kostel pohřeb: Lečbychová Rita
18:30 Kostel za * a + rodinu Polanskou a nemocného syna
ČTVRTEK 6. 1. 2022 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za + manžele Kapolkovy, syna Jozefa, pomoc a ochranu PM pro * rodinu
17:00 Kostel za + Karla Blažka
18:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
PÁTEK 7. 1. 2022 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou k jejím nedožitým narozeninám, za +++ s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
SOBOTA 8. 1. 2022 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel za * a + kněze
NEDĚLE 9. 1. 2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 Kostel za Josefa Lošťoveckého a Rozálii Šarkózyovou
08:30 Kostel za * a + rodiny Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel za * a + rodiny Lahovu, Babíkovu, Nosálkovu
11:30 Kostel za + rodiče Blechovi a Gajdošíkovi a * rodinu
18:30 Kostel za + tatínka a bratra a * a + rodinu

OZNAMUJEME:

  • Ve čtvrtek na slavnost Zjevení Páně bude navíc mše sv. i v 17 h. Při mši budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu. Vodu k požehnání si doneste s sebou.
  • Letošní Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti 8. ledna. Koledníci se mohou hlásit u paní Gerychové na tel. čísle: 737 313 380
  • Od této neděle do příští budete moci na Tříkrálovou sbírku přispět i v kostele – do pokladničky u betléma.
  • Stolní kalendáře na příští rok jsou již rozebrány.