Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 1. do 8. 1. 2023 - 01. týden

NEDĚLE 1. 1. 2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel na požehnání pro rodinu Strohbachovu
08:30 Kostel za farníky 
10:00 Kostel za * a + rodinu Ondráčkovu, Frolkovu a Šimečkovu a +++
11:30 Kostel za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu a Skřivánkovu, za dar víry a Boží požehnání, za nenarozené děti a +++
18:30 Kostel za syna, za dceru a za vnučku
PONDĚLÍ 2. 1. 2023 PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + členy Živého růžence z Mladcové
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 3. 1. 2023 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
06:30 Kostel za * a + rodinu Doleželovu, Hambálkovu a Mazochovu a +++
STŘEDA 4. 1. 2023 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
10:00 Kostel pohřeb: Vajíková Blažena (1925)
11:30 Kostel pohřeb: Čapka František (1933)
18:30 Kostel za + Františku Hodovskou k 10. výročí úmrtí, jejího + manžela Františka a celou jejich rodinu
ČTVRTEK 5. 1. 2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za + syna Kamila , * a + rodinu Strakovu
18:30 Kostel za Hanku Svobodovou a Miroslava Polu
PÁTEK 6. 1. 2023 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * rodiny Stuchlíkovu, Dudrovu, Chvatíkovu, Kouřilovu a +++.
17:00 Kostel za všechny dobrovolníky podílející se na organizaci Živého Betléma a také za všechny úmysly, které byly na Živém Betlémě podané 
18:30 Kostel za obrácení rodičů a dětí
SOBOTA 7. 1. 2023 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
06:30 Kostel za * a + rodiny Lukášovu a Chalupovu
18:30 Kostel za Pavla Straku s prosbou o ochranu a požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE 8. 1. 2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu a Zvědělíkovu
08:30 Kostel za + Jaroslava Gajdůška a jeho + dceru Marcelu Četin a + Bohunku Gajdůškovu
10:00 Kostel za * a + rodinu Ševčíkovou
11:30 Kostel za farníky 
18:30 Kostel k nedožitým narozeninám paní Amálie Šimurdové s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

PÁTEK          Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)

NEDĚLE        Svátek Křtu Páně

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme všem, kdo se podíleli na uspořádání letošního Živého betléma.

OZNAMUJEME

  • Ve středu odpadá žákům 8.a 9. tř. hodina náboženství z důvodu dovolené           Kamila.
  • V sobotu bude v našem městě probíhat Tříkrálová sbírka. Zveme koledníky na společné zahájení do kostela v sobotu v 8 hod.