Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 31. 10. do 7. 11. 2021 - 44. týden

NEDĚLE 31. 10. 2021 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu
08:30 Kostel za + rodiče Dědkovy a zetě Josefa a Václava
10:00 Kostel za + rodiče Berkešovy a + rodinu
11:30 Kostel na poděkování za 70 let života, za + rodiče Bodlákovy, + bratra Františka a Boží požehnání pro  celou * rodinu
15:00 Zlínské hřbitovy Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 1. 11. 2021 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
06:30 Kostel za posvěcení a obnovu kněží a církve
17:00 Kostel za + Josefa Ingra a rodiny Ingrovu a Mikelovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 2. 11. 2021 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
06:30 Kostel za + manžela a dva + bratry, za * rodinu Navrátilovu s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
17:00 Kostel za + kněze, kteří působili v naší farnosti
18:30 Kostel za + spolužačku, spásu její duše a její * rodinu
STŘEDA 3. 11. 2021 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
18:30 Kostel za + Roberta a Růženu Piotkovy, nenarozené děti a +++
ČTVRTEK 4. 11. 2021 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za * a + rodiny Kuráňovu, Poláškovu, Chalupovu a Ridlovu
PÁTEK 5. 11. 2021 PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + prarodiče a rodiče Zvoníčkovy, jejich + děti a + manžela Stanislava a * rodinu
SOBOTA 6. 11. 2021 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel za * a + rodiny Žákovu  a Tkadlecovu, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
NEDĚLE 7. 11. 2021 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Dekarovu, Petřekovu a Šebestovu
10:00 Kostel za + mamimku Marii Jenischovou
11:30 Kostel za + Albínu a Oldřicha Obdržálkovy a Annu a Bohuše Dřevojánkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
  • Sbírka na misie vynesla minulou neděli 96 525 Kč. a misijní jarmark 50 837 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
  • Z důvodu šíření Covidu–19 je omezena možnost návštěv v nemocnici a do odvolání se tam nebudou konat sobotní bohoslužby. Ze stejných důvodů jsme uzavřeli Klub pod kánoí pro nedělní setkávání a upozorňujeme žáky navštěvující hodiny náboženství, aby si nosili roušky. Doposud stále mohou probíhat rozběhnuté farní projekty: Škola společenství, Kurz paměti, setkávání různých skupin… Prosíme farníky, aby opět volili formu přijímání eucharistie na ruku.
  • Ve čtvrtek 4. listopadu se uskuteční v 19. 30 na faře setkání Pastorační rady.
  • V sobotu 6. listopadu zveme děti do Misijního klubka, začátek je v 9 h. na faře, s sebou vhodné oblečení na venek a svačinu.
  • Dnes dopoledne vás zveme na „Lidovou snídani“ u našeho kostela. Máte příležitost k neformálnímu setkání a popovídání u dobré kávy a domácích buchet.
  • V úterý 2. listopadu obnovuje na faře svoji činnost Klub maminek. Setkání budou opět probíhat každé úterý. Od 9 do 9.30 budou probíhat vždy Modlitby matek, které jsou otevřeným společenstvím pro všechny maminky, které mají touhu modlit se za své děti i své rodiny. Následovat bude program v Klubu maminek. Ten je otevřený všem, není třeba se předem nikam hlásit.
  • V sobotu 20. 11. se bude v Otrokovicích konat Děkanátní setkání mládeže. Více informací naleznete na plakátku a webu. Mládeži, pozvěte své kamarády.
  • Dušičkové pobožnosti budou na hřbitovech: Lesním, v Jaroslavicích a Loukách v neděli 31. 10. v 15 hod. Informace o odpustcích naleznete v Životě farností.