Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 7. 12. do 15. 12. 2019 - 50. týden

SOBOTA 7. 12. 2019 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 8. 12. 2019 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Za + P. Zdeňka Bordovského, sestru Ninu a rodiče
08:30 Kostel Za + rodiče Novosadovy a živou rodinu Pavelcovu a duše v očistci
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za + manžela Jaroslava, duše v očistci a dar víry pro živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + manžele Pavlištíkovy, vnuka Honzíka, živou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ 9. 12. 2019 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
06:30 Kostel Za Rodinu Neposkvrněné
17:00 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za pracovníky kybernetické bezpečnosti a další úmysly studentů
ÚTERÝ 10. 12. 2019 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
06:30 Kostel Za + rodiče, jejich + děti a za prarodiče z obou stran
STŘEDA 11. 12. 2019 SV. DAMASA I., PAPEŽE
06:30 Kostel Za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
18:30 Kostel Za + rodinu Prekopovu, Terezii Švachovou a tři sestry
ČTVRTEK 12. 12. 2019 PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
06:30 Kostel Za + rodiče Šůstkovy, Kolaříkovy, prarodiče Šůstkovy a Pláškovy
18:30 Kostel Za + Jaroslava Dohnala, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PÁTEK 13. 12. 2019 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel Za naše kostelníky, akolyty, ministranty a zpěváky
18:30 Kostel Za vnuka Alexandra s prosbou o Boží požehnání
SOBOTA 14. 12. 2019 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu a Šintálovu
18:30 Kostel Za + Marii Hovadíkovou a celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE 15. 12. 2019 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Konečnou a Hrubou
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Věrných a Orálkovu
10:00 Kostel Za + rodiče a sestry Františku a Jarušku a živou rodinu Sokolovou
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Na poděkování za přijatá dobrodiní při příležitosti životního jubilea a za rodinu Valeriánovu