Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 10. do 27. 10. 2019 - 43. týden

NEDĚLE 20. 10. 2019 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Knedlovu a Šintálovu
08:30 Kostel Za rodinu Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel Za manžela Stanislava, rodiče a příbuzné
11:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelou Anežku Vaculkovou, zemřelé dcery a zetě s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny Vojáčkovu a Sukupovu
PONDĚLÍ 21. 10. 2019 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
06:30 Kostel Za zemřelou Jitku, babičku a dědu
18:30 Kostel Na úmysly studentů
ÚTERÝ 22. 10. 2019 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé členy Živého růžence z Mladcové
STŘEDA 23. 10. 2019 SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
06:30 Kostel Za zemřelého Miroslava Latu, rodinu Latovu, Pospíšilovu a Kubálkovu
18:30 Kostel Za zemřelou Ludmilu Pechancovou, manžela a syna a za ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu
ČTVRTEK 24. 10. 2019 SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Na poděkování za dar života
PÁTEK 25. 10. 2019 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
06:30 Kostel Za zemřelou Ludmilu Keprtovou a za živou rodinu
18:30 Kostel Za Amálku
SOBOTA 26. 10. 2019 SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za zemřelou Amálii Šimurdovou a její rodinu
18:30 Kostel Na poděkování za 50 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE 27. 10. 2019 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a duše v očistci
08:30 Kostel Za zemřelého Františka Krajču, zemřelé rodiče Krajčovy a Langerovy, za sestru, švagrovou a dva švagry, za živou a zemřelou rodinu Staňkovu, Langerovu a Krajčovu
10:00 Kostel Za zemřelého Jaroslava Skřičku, za sestru Jindřišku a za rodinu Bokovu
11:30 Kostel Za bratra Antonína, rodiče Miladu a Antonína Barboříkovy, živou rodinu a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky