Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Raduje se s radujícími, plačte s plačícími."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

Postní aktivita pro děti

Dopis rodičům

 

Aktivita pro děti 1. – 4. třída: „Putujeme postní dobou s Ježíšem“

 

Milí rodiče, jsme rádi, že se i vám dostávají do rukou materiály, které vám nabízíme, abyste i se svým dítětem (s dětmi) mohli dobře prožít postní dobu a připravili se tak společně na největší svátky v roce na Velikonoce.  

Nabízíme vám aktivitu a k ní materiály na dvou papírech A4  : 

·       První papír držíte v rukou. Na druhé straně máte obrázek „PUTOVÁNÍ postní DOBOU“

·       Na druhém papíru (str. 3) máte obrázky jednotlivých nedělí a obrázek batohu.  Na druhé straně (č. 4) jsou náměty „K zamyšlení a Můj úkol“.  

·       Pokud máte více dětí od 1.do 4.třídy, pak byste si měli tento druhý papír (s úkoly a batohem) nakopírovat, nebo přijďte na faru, dáme vám.  Každé dítě by mělo mít svůj batůžek, do kterého bude dávat splněné úkoly. 

 Návod: 

Ø     Nejlépe v sobotu si vždy přečtěte nedělní evangelium, nebo jej dítěti převyprávějte a pak si vystřihněte obrázek, který pasuje na toto evangelium. Ať si jej vymaluje a nalepí do příslušného prázdného okýnka v  „Putování postní dobou“  

Ø     Na celý týden bude mít dítě před sebou vystřiženou malou čtvercovitou kartičku, na jedné straně s hlavní myšlenkou postní neděle a na druhé straně je „K zamyšlení“ a „Můj úkol“ na každý den týdnu. (Datum je tam napsané). Když ten den splní úkol, večer si vymaluje příslušný kámen. (Mezi jednotlivými nedělemi je vždy 6 kamenů, tj.šest dní). Můžete si také při večerní modlitbě i povyprávět jak se dařilo plnit úkoly.

Pokud máte více dětí (i předškolní), kameny mezi jednotlivými nedělemi si můžete rozdělit na tolik částí, kolik máte dětí, které budou chtít putovat. Přitom každé dítě bude mít svou barvu pastelky a tou si bude vybarvovat svůj díl kamene, pokud ten den splní úkol.

 

Ø     Vystřihněte si i batoh. Ve vnitřní části vyřízněte modelářským nožíkem dvě „čáry“ na vytvoření pásu k zastrčení zavírací části batohu (viz symbol nůžek). Děti si batůžek vybarví, složí a podepíší. V sobotu večer si do batůžku vloží kartičku, s kterou pracovalo po celý týden.

      O Velikonoční neděli pak svůj batůžek i podepsanou společnou vybarvenou postní cestu přinesou v obětním průvodu při mši svaté, nebo položí k prázdnému Božímu hrobu.

   Děkujeme za vše, co pro vaše děti děláte a na další spolupráci s vámi se těší a Boží požehnání vám posílají                              

                                                vaši kněží

Zlín 22. 2. 2012.

 

PUTOVÁNÍ  POSTNÍ  DOBOU

 

- - -

Obrázky jednotlivých neděli:

- - -- - -

 

Batůžek:

- - -

Náměty k zamyšlení a můj úkol:

- - -

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky 11.05.2017, 20 fotek
Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz