Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

foto aktuality

Pozvání k modlitbě růžence a úmysly na říjen

Začal měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. V posledních zjeveních - ať už ve Fatimě či v Lurdech - vybízela Panna Maria k modlitbě růžence za obrácení lidstva. Toto obrácení potřebujeme my sami a také naši nevěřící či víře vzdálení příbuzní, přátelé, spoluobčané. Proto se budeme společně modlit ráno přede mší svatou aspoň jeden desátek a večer pak celý růženec od 18 hod. na konkrétní úmysly, které jsou vyvěšeny na nástěnce v kostele. Růženec v kostele se budeme modlit každý večer - i v úterý, mimo neděli. Prvních 13 dnů by mohli předříkávat růženec muži, druhých 13 dnů ženy. Samozřejmě, že otcové či matky si mohu vzít s sebou i děti a společně s nimi růženec vést. Věřím, že se v naší velké farnosti najde 13 ochotných mužů a 13 ochotných žen. Prosím o zapsání do pořadníku v sakristii. 

Úmysly růžence na každý den v měsíci říjnu 2010:

01. 10. pátek: za maminky v požehnaném stavu, aby s láskou a radostí očekávaly narození svého dítěte
02. 10. sobota: aby se v rodinách pěstovala společná modlitba,více se mluvilo o Bohu a počítalo se s Ním
04. 10. pondělí: za děti, které nejsou doma dost milovány a vedeny k Bohu
05. 10. úterý: za děti, které chodí do náboženství, aby poznaly Boží lásku a za ty, kteří jim slouží
06. 10. středa: za ministranty a za ty, kteří zpívají ve schólách a ve sboru
07. 10. čtvrtek: za kostelníky a varhaníky a jejich rodiny
08. 10. pátek: za pastorační a technickou radu, za ty, kteří se starají o pořádek v kostele a na faře
09. 10. sobota: za ty, kteří jsou povoláni k manželství, aby našli dobrého a věřícího partnera
11. 10. pondělí: za lásku mezi rodiči a porozumění mezi rodiči a dospívajícími
12. 10. úterý: za mladé i za manžele, kteří prožívají krizi víry či krizi svého vztahu
13. 10. středa: za ty, kteří se připravují na křest a na biřmování
14. 10. čtvrtek: za vytvoření dobrých společenství u nás - mezi dětmi, mladými, manžely, seniory
15. 10. pátek: za Boží pomoc pro ty, kteří si nechtějí odpustit
16. 10. sobota: za ty, kteří chodí do kostela jen zvykově a z tradice
18. 10. pondělí: za ty, kteří už mnoho let nebyli u svátostí smíření
19. 10. úterý: za ty, kteří se nemodlí a za ty, kteří ztratili víru v Boha či odmítají Boha
20. 10. středa: za ty, kteří propadli závislosti: alkoholu, sexu, drogám...
21. 10. čtvrtek: za nemocné, opuštěné a za ty, na které doléhá těžký kříž
22. 10. pátek: za nová kněžská, řeholní a duchovní povolání
23. 10. sobota: za kněze naší farnosti a jednotu ve farnosti
25. 10. pondělí: za ty, kteří se začínají otevírat Bohu
26.10. úterý : za všechny dobrodince našeho kostela
27. 10. středa: za ty, kteří se modlí za naši farnost
28. 10. čtvrtek: za ty, kteří mají brzy zemřít a zatím jsou hodně vzdáleni od Boha
29. 10. pátek: za smír za hříchy v naší farnosti a za naše zemřelé
30. 10. sobota: za papeže a naše biskupy a za mír ve světě

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Velikonoce 2011: Velký pátek 23.04.2011, 20 fotek
Velikonoce 2011: Velký pátek

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz