Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi."
Dnešní svátek: Panna Maria Bolestná

foto aktuality

Živý betlém byl skutečně živý....

Živý betlém byl skutečně  živý….

 

V neděli 25.prosince bylo na faře na Sadové hodně živo už od 14 hodin. Farou poletovali malí andílci ze Scholičky, prozpěvovala velká schola., nahoru a dolů spěchali proroci a mudrcové, ve sklepě se to hemžilo pastýři a vojáky, no a v kanceláři žvatlal malý Ježíšek- Tomášek. Ani Klub pod kanoí nezůstal ušetřený všeho schonu- bylo zde připraveno bohaté občerstvení.

A před kostelem – hotové „Boží dopuštění“. Tátové chystali ohraničení prostoru pro diváky, skládali ohradu pro kozičky a selátka, ve velké krabici se k sobě tulilo několik roztomilých štěňátek. Stáj pro Svatou rodinu ochotní tatínci připravili už dříve. Ještě jesličky a slámu, postavit „hostinec s punčem“…Ale co dalo práce osvětlení celé scény a hlavně ozvučení – to vědí jen zasvěcení!

Úderem 16. hodiny vše začalo. Parkoviště u kostela bylo zaplněno skoro do poloviny. Sešlo se opravdu velké množství malých i velkých diváků.

Naši skvělí herci z řad farníků vložili do letošní Vánoční hry o narození Ježíše všechny své schopnosti. Také schola zpívala a celou hru doprovodila s maximálním nasazením. Na konci hry jsme se všichni spojili v modlitbě a slovem na závěr nás povzbudil otec Ivan.

Mnozí pak ještě zůstávali – děti okukovaly zvířátka, pochutnávaly si na rozdávaných perníčcích, dospělí se rádi zahřáli teplým punčem, někteří si prožili tichou chvíli u betléma či svatostánku v kostele.

Při Živém betlémě probíhala sbírka pro novou Církevní mateřskou školku. Bylo vybráno 4000,- kč, které budou použity na aktuální potřeby školky, všem ochotným dárcům proto patří upřímný dík.

Celý Živý betlém měl být především velkou zprávou o Boží lásce a naději a my věříme, že skutečně byl.

Velké poděkování patří každému, kdo přispěl svojí pomocí či modlitbou. Radostí pro nás všechny byla skutečnost, kolik farníků, od maličkých až po starší, se do této akce ochotně zapojilo. Mohlo nás být až 80 ochotných duší. Díky Bohu za každého z vás…J

Kéž tato ochota ke společnému dílu v naší farnosti zůstává a stále roste a kéž radost z narozeného Spasitele v nás žije po celý rok.

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Slavnost Těla a Krve Páně 01.07.2019, 48 fotek
Slavnost Těla a Krve Páně
Náhodná: Zahájení skautského roku 16.09.2007, 14 fotek
Zahájení skautského roku

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz