Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

foto aktuality

Zemřel P. Karel Tinka

Poslední rozloučení s otcem Karlem se bude konat v úterý 27. prosince 2011.

Možnost osobního uctění a tiché modlitby bude v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde bude rakev vystavena od 8 do 10.30 hod.

Poté bude rakev převezena do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, kde bude ve 12 hod. sloužena zádušní mše svatá.

Po mši svaté bude tělo otce Karla uloženo do kněžského hrobu na hřbitově v Mladcové, kde bude očekávat vzkříšení.

 

Ke stažení: Parte P. Karel Tinka.pdf [ 281.29 kB, PDF ]

 

Otec Karel se narodil v ukrajinském Kyjevě. Ještě když byl dítětem, se rodina přestěhovala na Moravu do Strání, kde bydleli rodiče z otcovy strany. Se salesiánským dílem se seznámil v roce 1931 ve Fryštáku, kde začal studovat střední školu. V roce 1937 složil po ročním noviciátě první sliby na Slovensku ve Sv. (Hronském) Beňadiku. Teologická studia dokončoval v Ostravě a v roce 1947 byl v Oseku u Duchcova vysvěcen na jáhna a kněze. Do roku 1950 pak působil v Praze jako katecheta a zároveň studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (režim mu dovolil složit pouze první státnici). Od dubna do září 1950 byl internován v Oseku, do roku 1954 byl u PTP.

„Stalo se, že při jednom cvičení u PTP na Libavě utrpěl P. Chudárek pádem nějaké vnitřní zranění, byl propuštěn do civilu a podařilo se mu pravděpodobně přes filatelistické známosti (byl vášnivým filatelistou a udržoval styk s celým světem) navázat kontakt s Turínem a tam odtud přišlo pověření pro P. Karla Tinku, aby vykonával nad rozptýlenými spolubratry inspektorskou pravomoc. Bylo to dobré řešení, protože P. Tinka byl výborný salesián a byl ochoten z lásky k dílu vzít na sebe tuto těžkou odpovědnost." Z Knihy naděje od Oldřicha Meda a Josefa Topinky

Otec Tinka pak pracoval dva roky jako zedník. 7. listopadu 1956 byl ale zatčen, nespravedlivě odsouzen a ve vězení v Jihlavě, Hradci Králové, Litoměřicích a především Valdicích postupně strávil 4 roky. Po propuštění se v Otrokovicích vyučil elektrikářem, a v roce 1962 dokonce složil mistrovskou zkoušku. Do roku 1968 pracoval jako elektrikář, než se podařilo, že byl na farním úřadě ve Zlíně zaměstnán jako údržbář. Jako kněz nesměl veřejně působit. Přesto se odvážil především zpovídat (do zpovědnice není vidět) a celou tu dobu sloužil mši sv. v neděli od půl dvanácté, „protože v tu dobu byl již církevní tajemník u oběda", jak sám dodával.

Po roce 1990 se ve Zlíně i přes nepříjemný revmatismus a bércové vředy obětavě pustil do kněžské služby v jedné z největších farností v republice, kterou převzali salesiáni. Neúnavně se věnoval přípravě snoubenců, rodičů před křtem dětí, vedl farní agendu. Roku 1998 byl za své mnohaleté zásluhy odměněn Cenou města Zlína. V roce 2000 byla zahájena stavba kostela a střediska mládeže na Jižních Svazích. Celý svůj důchod věnoval měsíc co měsíc na stavbu, můžeme jej tak považovat za největšího dobrodince celého díla. Když se v roce 2006 salesiánská komunita přesunula do nového areálu na Jižních Svazích, přestěhoval se zde i otec Karel s jasným konstatováním: „Jsem přece salesián."

Ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů se dál angažoval především v kanceláři a ve zpovědnici, kde byl ještě začátkem adventu nástrojem Božího milosrdenství, laskavosti a jemného humoru. Poslední den svého života prožil jako vždy. Pomodlil se s námi ranní chvály, koncelebroval mši svatou, společně jsme poseděli u snídaně. Jen do kanceláře už nešel, síly docházely... Na věčnost se odebral večer 20. prosince.

Děkujeme otci Karlovi za jeho věrnost v povolání, za ochotu převzít zodpovědnost v hodně těžkých dobách, za poctivost a obětavost v kněžské službě a duchovní správě, za pozornost k nám, kdo jsme s ním mohli žít v jedné komunitě, a také za jeho osvobozující humor...

Komunita salesiánů ze Zlína

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Popeleční středa 2016 20.02.2016, 8 fotek
Popeleční středa 2016

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz